Dubbele fiscale klem voor dga’s

Directeur groot aandeelhouders (dga's) met te hoge en niet-zakelijke rekening-courant schulden maken zich grote zorgen over de aangekondigde scherpere belastingcontroles in 2016.

Dat meldt de VRB Adviesgroep die momenteel wordt overstelpt met vragen. “De zorgen zijn terecht want deze ondernemers krijgen in het ergste geval zelfs een dubbele fiscale heffing voor hun kiezen”, waarschuwt directeur Pim van Rijswijk.
Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking: Stel dat een dga een rekening-courantschuld heeft van 100.000 euro. Als deze schuld volgens de inspecteur onzakelijk is, kan hij dit bedrag zien als een verkapte dividenduitkering. Het gevolg: een naheffing van 33.000 euro (33% van het netto ontvangen bedrag). 
Maar het ergste komt nog. Want de verkapte dividend uitkering kan binnen de BV ook leiden tot een afkoop van het pensioen in eigen beheer. Wanneer niet aan de voorwaarden voor pensioenopbouw is voldaan, moet de dga 52 procent belasting plus 20 procent revisierente over zijn gehele pensioenverplichting voldoen. Bij een pensioenverplichting van 400.000 euro, gaat het om een extra naheffing van maar liefst 288.000 euro (want: 52 + 20 procent x 400.000 euro).
Over het uitkeren van (verkapt) dividend is de Belastingdienst heel duidelijk: Dit mag alleen als de BV de pensioenuitkeringen kan dragen. “Bij het merendeel van de dga’s met een pensioen in eigen beheer is dit helaas niet het geval”, weet van Rijkswijk. 
Op de website van de Belastingdienst staat duidelijk omschreven onder welke voorwaarden een BV geld mag uitlenen via rekening-courant voor privé- of andere doeleinden. Het belangrijkste is dat de lening aan zakelijke voorwaarden voldoet. Zo moet de lening zijn vastgelegd in een leningsovereenkomst, dga’s moeten een zakelijke rente berekenen en afspraken over het terugbetalen van het bedrag moeten worden nagekomen. Op een rekening-courant mogen dga’s slechts kortstondig rood staan, benadrukt de fiscus.
“Veel dga’s hebben echter schulden die oplopen tot meer dan een ton”, weet Van Rijswijk die dga’s adviseert over deze problematiek. ,,Uit onderzoek blijkt bovendien dat 50 procent van alle dga’s een onzakelijke rekening-courant schuld hebben aan hun eigen BV. Ze hebben zichzelf of een familielid geld uitgekeerd maar ze hebben verzuimd over dit bedrag rente te berekenen en het is niet op tijd terugbetaald aan de BV.”

Gerelateerde artikelen