Druk vennootschapsbelasting neemt sterk af

In 2006 was de druk van de vennootschapsbelasting bij de grootste niet-financiële ondernemingen 20,9 procent. Dat was 7,4 procentpunt minder dan in 2004. De gemiddelde belastingdruk daalt naarmate ondernemingen groter zijn. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS.

In Nederland zijn er ongeveer 1 600 niet-financiële ondernemingen met een vermogen van 23 miljoen euro of meer. Deze bedrijven brachten in 2004 ruim 8,4 miljard euro op aan vennootschapsbelasting. Dat bedrag steeg in 2005 naar ruim 13 miljard euro. In 2006 bedroeg de opbrengst 10,4 miljard euro. De belastingdruk van de grootste niet-financiële bedrijven daalde in diezelfde periode van 28,3 naar 20,9 procent.

De daling van de belastingdruk is deels toe te schrijven aan de verlaging van de tarieven per 1 januari 2006. De tariefverlaging is bedoeld om het investeringsklimaat te verbeteren en om de lastendruk in het bedrijfsleven te verminderen. Verder blijkt dat de belastingdruk afneemt als de ondernemingen groter zijn. Dit kan te maken hebben met een geavanceerder vorm van bedrijfsfinanciering bij de grootste ondernemingen.

Merendeel belastingen opgebracht door allergrootste bedrijven
In 2006 werd bijna 74 procent van de vennootschapsbelasting opgebracht door 14 procent van de grootste ondernemingen. Dit zijn de bedrijven met een vermogen van 454 miljoen euro of meer. Minder dan 9 procent van de belastingopbrengsten is afkomstig van ondernemingen met een vermogen tussen 23 en 90 miljoen euro. Ondernemingen met een vermogen tussen de 90 en 454 miljoen euro zijn goed voor 17 procent van de opbrengsten

 

Gerelateerde artikelen