Drie aspecten van een succesvolle IT-planning

Organisaties beginnen voorzichtig uit de schaduw van de wereldwijde economische recessie te komen. Voor IT-afdelingen is dit hét moment om goed naar de huidige investeringsplannen te kijken. Nu is volgens UC4 Software het moment dat ondernemingen hun toekomstige IT-projecten moeten identificeren zodat zij kansen kunnen benutten wanneer de economie verder aantrekt.

Veel organisaties hebben te maken met een overvloed aan verouderde IT-applicaties en -systemen. Automatisering van bedrijfsprocessen, naadloze integratie van de diverse nieuwe en bestaande applicaties en een snelle beschikbaarheid van informatie zijn onontbeerlijk om belangrijke zakelijke beslissingen te kunnen nemen.

Automatisering is de schakel tussen de diverse fases binnen nieuwe IT-projecten. Voor ieder IT-project moeten de elementen personeel, processen en technologie met elkaar in evenwicht zijn. UC4 Software wijst organisaties op drie aspecten die van belang zijn bij een succesvolle IT-planning:

1. Personeel
Zijn de juiste mensen van de diverse business units bij het project betrokken? Er moet zorgvuldig worden gekeken of de doelstellingen van het IT-project in lijn zijn met de behoeftes van de mensen die van de technologie gebruik gaan maken. Is het IT-projectteam voldoende in staat de verwachte resultaten te kunnen realiseren?

2. Processen
Lost de IT-afdeling het probleem op met technologie of verbetert zij ook de onderliggende bedrijfsprocessen? De voorgenomen oplossing moet de eindgebruiker ontlasten. Daarvoor is voldoende commitment vanuit de organisatie nodig om de oplossing daadwerkelijk te gaan gebruiken en de benodigde verbeteringen in bedrijfsprocessen daadwerkelijk door te kunnen voeren.

3. Technologie
De technologische oplossing moet overeen komen met de wensen die aan een nieuwe oplossing worden gesteld. Is er een track record van successen van de voorgestelde technologische oplossing? Is the technologie state of the art of sterk verouderd? Hoe groot is de kans dat het project daadwerkelijk levensvatbaar is?

‘Toekomstige IT-projecten moeten een maximaal rendement uit gedane investeringen halen. De meeste organisaties beschikken al over de middelen om nieuwe projecten goed aan te pakken’, aldus Lennaert de Jong, sales manager Benelux & Nordics bij UC4. ‘De focus moet daarom niet alleen liggen op het aanschaffen van nieuwe systemen, maar zeker ook op de meerwaarde die gecreëerd wordt door integratie en automatisering.’

Gerelateerde artikelen