Drempelwaarden

fallback
Met ingang van dit jaar gelden de volgende drempelwaarden voor het publiceren van openbare aanbestedingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De drempelwaarden blijven van kracht tot 1 januari 2008. De drempelbedragen zijn exclusief btw.

Alle overheden: 5.278.000 euro
Concessies: 5.278.000 euro
Centrale overheid: 137.000 euro
Decentrale overheden: 211.000 euroDiensten
Centrale overheid: 137.000 euro
Decentrale overheden: 211.000 euro

Onder redactie van Rick van Dijk, Deloitte Tax Lawyers

Gerelateerde artikelen