Doorbelasting van kosten

In een bij de rechter aanhangige btw-procedure was de vraag aan de orde of heffing over een kostencharge achterwege kon blijven omdat het ging om kosten voor gemene rekening.

De Advocaat-Generaal concludeerde dat de doorbelasting van verkoop- en marketingkosten vanuit Luxemburg, niet in Nederland aan btwheffing is onderworpen.

Als A en B gezamenlijke kosten maken die door A worden betaald, kan A deze kosten doorbelasten zonder btw. Hieraan zijn echter wel bepaalde voorwaarden verbonden.

Het moet dan gaan om kosten voor gemene rekening. De belangrijkste voorwaarde is dat deze kosten worden omgeslagen volgens een vaste verdeelsleutel.

Ook om andere redenen kunnen kosten zonder btw worden doorbelast. De doorbelasting van advieskosten door A aan B kan bijvoorbeeld onder de verleggingregeling vallen. Dit gebeurt als B ondernemer is en zijn vestigingsplaats een ander EU-land is.

Ook bepaalde financiële kosten kunnen zonder btw worden doorbelast als een vrijstelling geldt. Doorbelasting van managementkosten is wel belast met btw. Bij elke intercompanycharge moet op basis van de onderliggende prestatie worden beoordeeld of btw in rekening moet worden gebracht.

Bron: Tijdschrift Financieel Management ism Deloitte

Gerelateerde artikelen