Domino effect van de kredietcrisis

Naast banken en financiële instellingen lopen niet financiële ondernemingen eveneens risico's als gevolg van de problemen met subprime hypotheken op de Amerikaanse huizenmarkt. Dit schrijft PricewaterhouseCoopers.

Het is moeilijk te voorspellen waneer de kredietcrisis daadwerkelijk van invloed zal zijn op de reële economie en hoe groot de schade zal zijn. Verwacht wordt dat de wereldeconomie in 2009 een groeivertraging zal oplopen. De Verenigde Staten zal hierdoor het hardst getroffen worden.

De gevolgen voor Nederland zullen te overzien zijn. Toch zullen niet financiële ondernemingen zich bewust moeten worden van hun positie en zich moeten voorbereiden op mogelijke veranderingen op mogelijke veranderingen ten gevolge van de kredietcrisis.

Zo is er het psychologische effect. Consumenten kunnen uit angst voor een verslechterende economie. Dit kan van invloed zijn op consumentgedreven sectoren zoals retail en food. Daarnaast gaan banken en financiële instellingen hun risicomanagement modellen bijstellen, met zonder meer als gevolg dat het krijgen van nieuwe kredieten voor ondernemers lastiger wordt. Banken gaan strenger naar een businessplan kijken.

Ondernemingen krijgen niet alleen met externe, maar ook met interne veranderingen te maken. Het belegd vermogen of andere investeringen moeten mogelijk worden herwaardeerd en beloningsstructuren van werknemers moeten wellicht worden herzien.

Maar zoals elke crisis zorgt ook de huidige kredietcrisis voor nieuwe mogelijkheden. Banken en ondernemingen met genoeg geld in kas krijgen de keuze uit meer conservatief geprijsde overnamekandidaten. Aan de andere kant moeten bedrijven in de laatste categorie zich ervan bewust zijn dat er op hen wordt geloerd en mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen.

Kortom, de kredietcrisis blijft de komende tijd de gemoederen bezig houden. Ondernemers hebben daarbij meer in eigen hand dan zij wellicht op voorhand denken. Inzicht in de risico’s die zij lopen, een herziening van de risicomanagementmodellen en een kritische blik op het crediteurenbestand zijn slechts een paar van de mogelijkheden.