DNB: Handhavingsbeleid kwaliteit rapportages beleggingsondernemingen

Vanaf 2016 gaat het handhavingsbeleid van De Nederlandsche Bank (DNB) ook in voor de kwaliteit van de rapportages van beleggingsondernemingen.

DNB heeft in 2013 een crosssectoraal handhavingsbeleid voor zowel de tijdigheid als de kwaliteit van de rapportages ingevoerd. Daarbij is voor beleggingsondernemingen besloten het handhavingsbeleid voor de tijdigheid direct in te voeren en pas later over te gaan tot de invoering van het handhavingsbeleid voor de kwaliteit. Dit vanwege de vele inhoudelijke wijzigingen in de betreffende rapportages door de invoering van CRD IV. 

Besloten is dat het handhavingsbeleid voor de kwaliteit van de rapportages vanaf 2016 ingaat. Inmiddels werken de ondernemingen twee jaar met de huidige rapportageformats en hebben zij hiermee genoeg ervaring opgedaan.  In de praktijk betekent dit dat DNB bij onjuiste of onvolledige rapportages een last onder dwangsom kan opleggen indien herstel geboden is. Bovendien kan DNB een bestuurlijke boete opleggen bij ernstige overtredingen, evenals bij herhaalde overtredingen binnen een voortschrijdende periode van dertien maanden. DNB zal de sector begin 2016 via een brief nader informeren over het handhavingsbeleid.

(DNB)

Gerelateerde artikelen