DNB: Bedrijven kwetsbaar bij stijging rente

Het economische tij is gunstig, toch blijven de private schuldratio's in Nederland en het eurogebied hoog.

Dat concludeert De Nederlandsche Bank. Het economische tij is gunstig, toch blijven de private schuldratio’s in Nederland en het eurogebied hoog. De schuldhoudbaarheid komt vooral bij niet financiële bedrijven onder druk te staan bij stijgende rentes. De schuldfinancieringsratio’s bewegen zich snel naar het niveau van tijdens de crisis. Huishoudens zijn volgens DNB beter bestand tegen rentetoenames, door de langere looptijd en vaste rentestructuur van hun leningen.

In Nederland bedroeg de schuld van huishoudens in 2017 107 procent van het bbp en die van niet-financiële bedrijven 113 procent van het bbp. Daarmee is het schuldniveau in Nederland, vergeleken met dat in het eurogebied (schuld van huishoudens: 58 procent; schuld van niet-financiële bedrijven: 83 procent), hoog.

Als in de toekomst de rente zal stijgen, rijst de vraag in hoeverre de private schuldniveaus minder houdbaar worden.
 

Gerelateerde artikelen