Dividendnota verplicht bij uitkering dividend

Van oudsher is een vennootschap die dividend uitkeert verplicht dividendnota's uit te reiken. Dit geldt ook als er geen dividendbelasting wordt ingehouden. Het niet voldoen aan deze verplichting is op zich een strafbaar feit. In de praktijk kwam strafvervolging voor een dergelijk 'vergrijp' echter niet voor.

Vanaf 1 januari 2010 wordt de verplichting tot het uitreiken van een dividendnota ondergebracht in het fiscale boeterecht. De inspecteur wordt daardoor vanaf 1 januari 2010 bevoegd een boete op te leggen als niet aan de verplichting tot uitreiking van een dividendnota wordt voldaan. Deze boete kan oplopen tot maar liefst 4.920 euro.

De verplichting houdt in dat er een gedagtekende dividendnota moet worden uitgereikt aan de rechthebbende tot het dividend, “(…) zodra de opbrengst is uitbetaald, tegoedgeschreven, verrekend of uitgereikt (…)”. Een dividendnota moet daarbij de volgende gegevens bevatten:

•    naam en adres van de afzender van de dividendnota (de vennootschap);
•    naam en adres van de ontvanger;
•    de datum waarop de dividenduitkering beschikbaar is gesteld;
•    de omschrijving en het bedrag van de dividenduitkering;
•    de (eventueel) ingehouden dividendbelasting;
•    het notanummer (opvolgend).

Kopieën van de uitgereikte dividendnota's moeten opgenomen worden in de adminstratie van de vennootschap.

Bron: Horlings Belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen