Discussie over grootboekcontrole vervolgd: 5 stellingen

De bijdragen over grootboekcontrole en de rol van CFO's en Controllers daarin blijven de gemoederen bezig houden. Binnen de LinkedIn-groep 'Finance Professionals Netherlands' woedt de discussie over de kwaliteit van grootboekcontroles door Controllers voort, met inmiddels een verplaatsing naar onderwerpen als onderwijs en software. Financieel Management houdt u op de hoogte middels 5 stellingen over controllers binnen hun organisatie.

De discussie werd gestart door CFO Maarten Verheul (Bandolera), mede door zijn ervaring met controllers die cijfers uit het grootboek c.q. de balans en de resultatenrekening overnemen ten behoeve van hun rapportages, zonder zich er van te vergewissen of die cijfers wel kloppen. De oorzaak daarvan zou kunnen liggen in het ontbreken van de nodige boekhoudkundige “bagage” bij controllers om die cijfers te kunnen controleren. Op basis van de meest recente posts op deze discussie hieronder vijf stellingen met betrekking tot de positie en het functioneren van de Controller, als vervolg op de 7 tips voor controllers die eerder voor controllers gegeven zijn.

1.    Het belang van opleiding wordt overschat

“Vandaag de dag vragen werkgevers voornamelijk om jonge hoog opgeleide werknemers, die wel de papieren hebben maar niet de broodnodige ervaring”, aldus een financieel manager. Nico van den Bergh (fiNext) erkent die importantie van ervaring. “Opleiding wordt in Nederland overschat, terwijl talent onderschat wordt”, zo stelt hij. “Controller zijn kan je ook in de praktijk leren. In de praktijk kan iemand nu nog zoveel talent voor een bepaald vakgebied hebben; als de vooropleiding niet ‘juist’ is zullen er weinig kansen zijn om de ervaring bij een werkgever op te doen.” Verheul, Bandolera: “Het draait om het ‘fingerspitzengefühl. Talent en ervaring hebben in veel gevallen een doorslaggevende rol, meer dan theoretische kennis.” Waar voorstanders van een gedegen opleiding én Van den Bergh het over eens zijn, is dat Controller niet ten onrechte mag worden vertaald met controleur; het blijft een specialistisch vak. Naast de boekhoudkundige kwaliteiten zijn soft skills van groot belang. Van den Bergh: “Je moet als Controller sterk genoeg in je schoenen staan om ‘slecht nieuws’ te kunnen verkopen aan managers. Dergelijke kwaliteiten leer je niet in een opleiding.”

2.    Ervaring wordt overschat
Het belang van een goede opleiding wordt volgens Controller Klaas Elgersma (AB Group) en anderen juist gebagatelliseerd wanneer alle aandacht naar ervaring uit gaat. “Het vak van Controller is veelomvattend en kan niet uitgevoerd worden zonder gedegen opleiding en regelmatig bijspijkeren daarvan”, aldus Elgersma. Controller Jules Maessen (Maecon Group) constateert dat diegenen zonder controllersopleiding meer waarde hechten aan ervaring. “Is dit omdat zij zelf de opleiding niet gevolgd hebben? Controllers zonder opleiding missen veel bagage, hetgeen niet kan worden gecompenseerd met ervaring alleen.”

3.    Controllers hebben geen dagtaak aan hun werkzaamheden
Nico van den Bergh stelt op basis van zijn 20 jaar ervaring dat hij als Controller nog nooit een dagtaak aan de functie gehad heeft. “Efficiency verbeter je in het voortraject”, aldus Van den Bergh. “Door verbeterde efficiency heb ik in het verleden tot 50% tijd op administratieve handelingen kunnen inkorten. Controllers hadden zo geen dagtaak meer.” Volgens CFO Maarten Verheul behelst het beroep van Controller wel vele deeltaken: zij verzorgen onder meer grootboekcontrole, analyse van de marges, vergelijkende cijfers met budget en vorig jaar, rapportages, managementinformatie, budgetcontrole, investeringen, externe audits, balansdossiers en veel financieel en fysiek advies.

___________________________________________________________________________________

Cursus Controle Grootboek
Helaas gebeurt het maar al te vaak dat het grootboek niet klopt. Dat kom aan de ene kant doordat het bij veel bedrijven onduidelijk is wie er voor verantwoordelijk is. Aan de andere kant ontbreekt het controllers, hoofden financiële administraties of CFO’s aan kennis en techniek om grootboeken kloppend te maken. In deze korte intensieve cursus krijgt u inzicht in alle stappen die nodig zijn om er voor te zorgen dat uw grootboek wel altijd klopt en dat er een solide basis ligt voor management informatie. Klik hier voor data en inschrijven
___________________________________________________________________________________


4.    De focus van de controller is te cijfermatig

Volgens André Salomons (Smart SharePoint Solutions) is de importantie van grootboekcontrole afgenomen. “De focus van de Controller is gericht op de maandelijkse resultatenrekening, terwijl de balans slechts één keer per kwartaal wordt beoordeeld”, aldus Salomons. “Het adagium ‘zonder balans geen resultaat’ zit helaas niet meer tussen de oren van elke Controller.” Verheul: “Grootboekcontrole blijft een kerntaak van elke Controller, daar begint alles mee.”

5.    Ouderwets handwerk gaat boven moderne software
Kan software een deel van de Controllertaken overnemen? Volgens Verheul bestaan er geen softwarepakketten die behulpzaam zijn bij de grootboekcontrole. “Een pakket kan niet beoordelen of een factuur een kostenpost of investering is. Daarbij slijten er door gebruik van software bepaalde automatismen in die de kwaliteit van het werk kan beïnvloeden.” Elgersma: “Er is software beschikbaar om een grootboek rekenkundig te checken. Dat wil nog steeds niet zeggen dat een grootboek an sich deugt als registratiemechanisme, alleen maar dat het klopt.”

  


Kijk ook eens op Finance Talent, de online community voor Dutch Finance Professionals en op de Linkedingroep Finance Professionals voor de discussie. 

Nieuw: de opleiding Controller in een week. Klik hier voor meer info

Gerelateerde artikelen