Directiebenoemingen bij HEMA en V&D

fallback
De hoofddirectie van Vendex KBB heeft bij zowel HEMA als V&D een nieuw lid van de groepsdirectie benoemd.

Bij HEMA is per 1 augustus a.s. mevrouw mr. drs. M.D. (Marian) Lambert (40) benoemd tot Directeur Categorieën. Mevrouw Lambert, voorheen commercieel directeur van Intergamma BV, wordt de opvolgster van mevrouw mr. C.L.Th. (Karin) Veltman, die per diezelfde datum de onderneming zal verlaten om zich als zelfstandig ondernemer te vestigen.

Bij V&D wordt de groepsdirectie per 1 augustus uitgebreid met ir. A.P. (Albert) Balvers (42), thans Directeur Operations van de Dixons-groep. De heer Balvers krijgt binnen de groepsdirectie specifieke verantwoordelijkheid voor management services, logistiek en IT.