Digitale transformatie: zakelijk Nederland valt in een van vier bedrijfsprofielen

Als het gaat om de digitale transformatie dan zijn er organisaties die gedreven worden door veranderingen en organisaties die vanaf een veilige afstand toekijken.

Bijna iedereen weet dat de digitale transformatie onvermijdelijk is, maar er bestaat nog wel veel onduidelijkheid. Econocom neemt het voortouw in de whitepaper ‘Zes stappen naar een digitale transformatie’: “Wij hebben Nederlandse bedrijven in vier profielen onderverdeeld, om de weg naar een succesvolle digitale strategie inzichtelijk te maken,” aldus Yann Toutant, General Manager Econocom Nederland. 

Om de volwassenheid in de digitale transformatie te bepalen, worden vier hoofdpunten onder de loep genomen: klantervaring, medewerkerservaring, het bestuur, processen en het ecosysteem. Op basis van deze punten is een bedrijf in te delen in één van de vier hoofdprofielen die duidelijkheid geven over de fase van digitale transformatie waarin een bedrijf zich bevindt en kan bepaald worden welke stappen er vanaf dat punt moeten worden genomen. 

De verkenner: Verkenners zijn ‘digitaal nieuwsgierig’, maar nog niet transformatiegedreven. Ze reageren vooral op wat de concurrentie doet en op basis daarvan kijken zij hoe processen geoptimaliseerd kunnen worden. Doordat deze bedrijven (vaak) weinig financiële middelen beschikbaar hebben, is de gedachte dat een volledige implementatie van digitalisering een lastig en kostbaar proces is. 

De planner: Deze organisaties hebben meer contacten en partnerships binnen het digitale ecosysteem in vergelijking met andere bedrijven. Bij de planners is de digitale aanpak cross-functioneel, intern goed georganiseerd en is er een duidelijke visie. 
______________________________________________________________________________
Bezoek Financial Systems 2017
Slimmer werken en succesvoller worden met IT? Op zoek naar innovatieve financiële software? Kom dan naar dé jaarlijkse IT beurs voor financiële professionals. Ontmoet de beste softwareleveranciers en 1.000 financiële vakgenoten. Bezoek op donderdag 26 mei 2016 Financial Systems. Schrijf u gratis in
______________________________________________________________________________

De facilitator: Voor de facilitator wordt de digitale transformatie gedreven door de ervaringen van zowel klanten als medewerkers. De focus ligt hierbij vooral op het gebruik en optimalisatie van de verschillende praktijken. De grootste uitdaging is de weerstand tegen veranderingen binnen het bedrijf zelf.  

De veroveraars: Gedreven door de behoefte om te groeien en markten te veroveren met nieuwe producten en services, zorgen deze organisaties ervoor dat alle juiste middelen worden ingezet om de transformatie te laten slagen. 

Je weet waar je staat. En nu? 
De vraag is vervolgens hoe je de digitale transformatie tot een succes maakt. Zo’n strategie moet immers veel meer omvatten dan het inrichten van een e-commerce omgeving. Om een succesvolle digitale strategie op te kunnen bouwen, moet een bedrijf een aantal stappen doorlopen, stelt Toutant. Allereerst moet er bijvoorbeeld een digitale visie worden geformuleerd. “Je weet immers pas waar je heen moet, wanneer je weet waar de klanten en de concurrentie zich bevinden en welke middelen je tot je beschikking hebt,” aldus Toutant. “Hoe kun jij waarde toevoegen aan de wereld?” 

Vervolgens is het belangrijk om een specialist aan te wijzen die zorg gaat dragen voor de uitvoering en die de zakelijke belangen en strategieën kan verbinden aan de digitale processen. Toutant: “De Chief Digital Officer leidt de transformatie in goede banen, houdt de digitalisering van producten en productieprocessen in de gaten en overziet daarmee de digitale transformatie. Geef de CDO daarom een vaste plek in de boardroom.” 

De overige stappen 
De overige stappen naar een digitale transformatie, inclusief de bijbehorende uitdagingen voor finance, IT en business development en belangrijke, onderliggende thema’s worden uitvoerig behandeld in de whitepaper ‘Zes stappen naar een digitale transformatie’. “Hiermee willen wij organisaties ondersteunen bij het bepalen van hun strategie voor een succesvolle digitale transformatie,” zegt Toutant.  

Gerelateerde artikelen