Digitale transformatie loopt vast op dataveiligheid

IT-problemen stellen continuïteit, resultaten en reputatie op de proef.

Bedrijven worstelen wereldwijd met het uitvoeren van de digitale transformatie. Onder invloed van de pandemie voeren bedrijven het tempo van hun digitale transformatie aanzienlijk op. Maar de mogelijkheden om data te beveiligen kan echter de digitale transformatie niet bijbenen.

Dit alarmsignaal komt van het Veeam Data Protection Report 2021, gebaseerd op wereldwijd onderzoek onder drieduizend IT-beslissers, ook uit Nederland. Zij zijn bevraagd op

IT-uitdagingen. Veertig procent van de CXO’s ziet gebrekkige dataveiligheid als de grootste bedreiging voor de digitale transformatie.

Bijna zes op elke tien backups faalt (58%), waardoor data niet beschermd zijn. Dat vormt een bedreiging continuïteit, prestaties en reputatie van bedrijven. Van veertien procent van alle data wordt in het geheel geen backup gemaakt, ondanks de integrale rol die backup speelt in databescherming.

Deze kwalen spelen zich af tegen de achtergrond van de pandemie, die de digitale transformatie in een stroomversnelling heeft gebracht. Negen van elke tien bedrijven (91%) heeft het gebruik van clouddiensten verhoogd tijdens de eerste maanden van de pandemie. De meerderheid (60%) heeft ook het voornemen om meer clouddiensten op te gaan nemen in hun IT-strategie. De bedreigingen zijn echter eveneens toegenomen. Bijna alle organisaties (95%) hebben de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met cyberaanvallen. Zeker een kwart van de servers is vorig jaar onverwachts uitgevallen, wat duidelijk maakt dat downtime en dataverlies nog te vaak voorkomt. Meer dan de helft van de CXO’s geeft aan dat dit kan leiden tot een verlies van vertrouwen door klanten, werknemers en andere stakeholders.

“Er is een kloof ontstaan tussen de dataprotectiemogelijkheden van organisaties versus hun wensen voor digitale transformatie”, zegt Danny Allan, Chief Technology Officer van Veeam. “Dit vanwege legacy-IT, ouderwetse dataprotectiemiddelen, beschikbare tijd en budgetten. Er zitten vaak fouten in de backup en deze overschrijden het toegewezen backup window.”

“Zolang deze tekortkomingen niet zijn verholpen, zal transformatie bij die organisaties uitblijven.  aarnaast worden de SLA’s voor een restore heel vaak niet gehaald. Faalt een backup dan zijn de data niet beschermd. Dat is een grote uitdaging is voor bedrijven, omdat dataverlies en ongeplande downtime bijvoorbeeld kan leiden tot een lagere waarde van de aandelen.”

Dertig procentvan de CXO’s voelt nu al dat de digitale transformatie vertraging heeft opgelopen de afgelopen twaalf maanden. De belemmeringen voor transformatie zijn divers, inclusief IT-teams die zich blindstaren op het instandhouden van operations tijdens de pandemie (53%), de afhankelijkheid van legacy IT-systemen (51%) en een gebrek aan ervaren IT’ers die nieuwe technologie kunnen implementeren (49%). Komend jaar wil een derde van de IT-managers hun dataprotectie verplaatsen naar de cloud en daarmee belangrijke stappen zetten in de digitale transformatie.

Gerelateerde artikelen