Die regelzucht, wat een drama is dat!

Regels, dat is beschaving. Maar beschaving is vooral slimme regels. En weten wanneer je er strikt of flexibel mee moet omgaan. Mijn presentaties zitten er vol mee. Met de voorbeelden hoe bedrijf en bestuur complexe problemen te lijf gaan met blinde regels en een modelletje.

Goed bedoeld maar kansloos. Erger, met al die vergunningen, certifi caten, normeringen, protocollen, afspraken, kaders en regels komen we steeds minder aan werken en bouwen toe. Ze dragen niet bij aan de productiviteit en zelden aan de kwaliteit. Het is angst. We zijn bang om fouten te maken, druk met administreren om als het toch misgaat aan te kunnen tonen dat wij het niet waren. Druk met utopische veiligheid die alleen op papier bestaat. Iedereen moet precies werken volgens dezelfde regeltjes en procedures. Als IT’ers weten wij waar dat toe leidt: tot ontevreden mensen bij de business.

Peter Verhaar (Alex) inspireerde me onlangs met een opmerking: “Reken me af op waar ik goed in ben en niet op mijn zwakke kanten.” Want hoe meer je bezig moet zijn met regeltjes, hoe minder je toekomt aan je sterke kanten. Naast tijd vreet het passie. Vroeger was de machine ‘van de monteur’. Als je iets wou, dan moest je bij hem zijn. Toen kwam de compliancecultuur. Wij gingen hem vertellen hoe hij veilig moest werken. Nu zit de monteur in zijn hok en volgt hij sipjes de regeltjes en lijstjes. Weg trots en ownership. We vertrouwen een steeds groter deel van onze wereld toe aan dit soort mechanismen. Echt veiligheid, omdat ‘alle procedures zijn gevolgd’. Met dank aan de bijeenkomst van Profi on Maintenance Linqs.

Klooien
Hoe keer je dat ooit weer om? Want innoveren en vernieuwen is juist duizend keer je kop stoten. Niet zeggen dat iets niet kan, omdat we procedure zus of afspraak zo. Maar net zolang klooien tot het dus wel blijkt te kunnen. Kijk naar de kathedralenbouwers uit mijn presentatie. Betrokkenheid, passie, trots, teamspirit. Zó graag door die muur willen dat je alles uitprobeert, juist fouten maken, het onmogelijke willen, leren, pas daarna komt de genade.

Goed onderwijs, een succesvolle onderneming, lekkere champagne, succesvolle IT of een kathedraal? Het lukt alleen met de juiste mix tussen de zwarte en de witte wereld. Die begint bij slimme regels. Maar dan moet het echte werk, het bouwen nog beginnen. Wie doet er mee?
Cheers!