Deze financiële steun kan het mkb verwachten

Arbeid wordt goedkoper, groen investeren is lonend

Tot en met 2027 is er elk jaar 500 miljoen euro aan steun beschikbaar voor het mkb. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van 600 miljoen euro beschikbaar.

  • Ondernemers die groen investeren kunnen gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA).
  • Ondernemers die investeringen in bedrijfsmiddelen mogen in 2023 willekeurig afschrijven.
  • Speur- en ontwikkelingswerk wordt goedkoper doordat de fiscale regeling WBSO geïndexeerd wordt.
  • De werkkostenregeling (WKR) wordt verhoogd.
  • De Aof-premie voor kleine werkgevers gaat omlaag, om de lasten op arbeid te verlichten. Een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel compenseert werkgevers deels voor de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml).
  • In het Belastingplan 2023 is een verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers opgenomen. Die verhoging zou dienen als dekking voor de lagere opbrengst van het afschaffen van de vrijstelling in de bpm van bestelauto’s. Om de impact van deze maatregel op de lastendruk voor ondernemers te verminderen gaat de voorgenomen structurele verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 niet door.
  • In plaats daarvan komt een herijking van de forfaits die binnen de bpm gelden bij de import van gebruikte voertuigen. Het gaat hierbij om de actualisatie van de afschrijvingstabel die wordt gebruikt om de actuele waarde van een gebruikt voertuig vast te stellen. Ook wordt het waardeverminderingspercentage bijgesteld. Dit percentage wordt gebruikt bij het vaststellen van de waarde van voertuigen met schade. 
  • Om het budgettaire gat verder te dichten gaat de kansspelbelasting met 0,3%-punt omhoog volgend jaar. Het tarief van de accijns op rooktabak (shag, pijptabak) gaat met ingang van 1 april 2023 extra omhoog met 15 cent per pakje shag.