Detacheerders en recruiters verliezen klanten

fallback
Voor het tweede jaar heeft Financieel-Management.nl door Netpanel een naamsbekendheid en imago onderzoek laten uitvoeren naar financiële detacheerders, consultants en recruiters. 277 opdrachtgevers waarvan 118 eindverantwoordelijk en 159 medeverantwoordelijk hebben meegewerkt. Enkele highlights uit het onderzoek.

De helft van de eind- en medeverantwoordelijken voor het inschakelen van financiële professionals verwacht komende tijd extra capaciteit nodig te hebben in de functie van controller. Ook voor de functies financial controller, business controller en finance manager geeft bijna één derde aan extra capaciteit nodig te hebben. Gemiddeld geeft men aan 5,8 fte aan extra capaciteit nodig te hebben.

Het imago is goed
Ten opzichte van 2006 in het algemene beeld dat men heeft van financiële detacheerders, consultants en recruiters nog steeds goed. Men is positief over de vakkennis, de betrouwbaarheid en de branchekennis. Aandachtspunten blijven innovatie en onderscheidend vermogen. Verder is de score op het aspect ‘altijd capaciteit voor handen’ laag.

Voor welke detacheerders, consultants en recruiters wordt gekozen?
De belangrijkste keuzefactoren zijn ten opzichte van de vorige meting onveranderd. Betrouwbaarheid, flexibiliteit, vakkennis en klantgerichtheid zijn de belangrijkste aspecten bij de keuze voor een financiële detacheerder, consultant en/of recruiter.

Loyaliteit neemt verder af
Meer dan de helft (58%) is in de afgelopen twee jaar geswitcht van financiële dienstverlener. Het switchen lijkt hiermee te zijn toegenomen: vorig jaar was ongeveer de helft van de afnemers veranderd van dienstverlener.

Enkele highlights zijn

  • Michael Page, Eiffel en W+R worden genoemd als partijen met een lage loyaliteit.
  • ConQuaestor komt naar voren als een partij die de verwachting van haar klanten overtreft en een goede prijs/ kwaliteit verhouding heeft.
  • Steens & Partners scoort hoog op beschikbaarheid van capaciteit en snelheid van schakelen.
  • Rekenmeesters scoort goed op pricing, sympathie en flexibileit. Ook qua bekendheid van de financieel detacheerder geeft een op de twee respondenten aan Rekenmeesters te kennen.

Partijen die onderzocht zijn:
DPAFlex, Yacht Finance, ConQuaestor, Eiffel, Finace, Resource Global Professionals, Rekenmeesters, Robert Half, Michael Page, Robert Walters, Trifinance, Atos Consulting, Accenture, Ernst & Young, Boer & Croon, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Steens & Partners, Pentascope, W+R, BAS Consultancy, Ebbinge, YER Finance enControl Finance.

Het complete onderzoeksrapport naar de naamsbekendheid en het imago van financiële detacheerders, consultants en recruiters kan worden besteld, inclusief presentatie aan directie en/ of marketing team voor 6000 euro exclusief BTW bij avangroningen@cxomedia.nl

Voor meer informatie over het onderzoek neemt u contact op met Alex van Groningen, 06 50 643 283.

Gerelateerde artikelen