Dertig bedrijven stappen in waterstoftechnologie

Industrie kan koploper worden in nieuwe sector dankzij gasinfrastructuur.

Meer dan dertig bedrijven gaan samenwerken voor de productie van elektrolysers, sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof. Ook brancheorganisatie FME en kennisinstituut TNO haken aan bij het samenwerkingsverband. Het gezelschap bundelt de krachten in het Elektrolysers Makersplatform NL.

Het platform moet een rol spelen bij de ontwikkeling, internationale strategie en het matchen van vraag en aanbod, door een koppeling te maken tussen de maakindustrie, de procesindustrie en de energiesector.

Volgens onderzoek van TNO en FME is Nederland in een goede positie om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers. Ons land heeft een uitstekende gasinfrastructuur die herinzetbaar is voor transport van duurzame waterstof en een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof. Waterstof kan niet alleen helpen de Nederlandse klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen.

Tot nu toe zijn Nederlandse bedrijven echter nog niet in staat om de technologie grootschalig te leveren. TNO en FME zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerking van bedrijven nodig is om elektrolyse en productie van schone waterstof op grotere schaal mogelijk te maken. De initiatiefnemers roepen meer bedrijven op om zich aan te sluiten bij het waterstofplatform.

Gerelateerde artikelen