Delta Lloyd en ABN AMRO starten joint venture voor bankverzekeren.

fallback
Om 15.00 uur vanmiddag (27 november) zal op het hoofdkantoor van ABN AMRO een persconferentie worden gegeven met een nadere toelichting op dit bericht, door Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd groep, en Floris Deckers, directievoorzitter van de Business Unit Nederland van ABN AMRO.

Delta Lloyd groep en de business unit Nederland van ABN AMRO hebben vandaag een intentieverklaring getekend om tot een unieke samenwerking op het gebied van bankverzekeren te komen. Door de samenwerking worden de distributie-kracht van het Nederlandse netwerk van ABN AMRO en de verzekeringsexpertise van Delta Lloyd gecombineerd. Met het distributienetwerk van ABN AMRO beschikt Delta Lloyd over het door haar gewenste derde belangrijke verkoopkanaal, naast Delta Lloyd voor het onafhankelijke assurantie-intermediair en OHRA rechtstreeks voor de consument. Delta Lloyd benadrukt daarbij dat zij – conform de huidige situatie – deze diverse distributiekanalen volledig onafhankelijk en met ieder een eigen productaanbod zal inzetten. ABN AMRO kan haar klanten dankzij de samenwerking een beter en meer gevarieerd aanbod van verzekeringsproducten aanbieden, dat het label ABN AMRO zal blijven dragen.

Hiermee bevestigt ABN AMRO eens te meer het belang van verzekeringen binnen haar dienstverlening. De samenwerking vindt zijn beslag in de oprichting van een joint venture waarin ABN AMRO haar verzekeringsactiviteiten, met uitzondering van de verkoop- en marketingactiviteiten, onderbrengt. De joint venture verkrijgt het exclusieve recht op verkoop van verzekeringsproducten via het Nederlandse netwerk van ABN AMRO. Delta Lloyd betaalt ABN AMRO EUR 262,5 mln in contan-ten voor een belang van 51% in de joint venture en krijgt daarmee de manage-ment verantwoordelijkheid voor de joint venture per 1 januari 2003. De strategi-sche controle over de joint venture blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van beide bedrijven. Afhankelijk van de behaalde omzetdoelen in de komen-de 5 jaar zal Delta Lloyd ABN AMRO bovendien nog maximaal EUR 25 mln betalen, terwijl de joint venture standaard een van het verkoopvolume afhankelijke commissie betaalt aan ABN AMRO. Delta Lloyd financiert de aankoop middels een achterge-stelde lening van Delta Lloyd aandeelhouder Aviva plc.

Delta Lloyd groep versterkt met deze deelneming haar positie op de Nederlands verzekerings-markt. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd Niek Hoek, onderstreept dat nog eens: “Dit is een stap die de kracht van Delta Lloyd toont. Het toont aan dat wij ook in deze moeilijke tijden stevig vasthouden aan onze ‘multi channel’ strategie en kansen pakken om onze positie te versterken. Delta Lloyd plaatst zich hiermee overduidelijk in de kopgroep van Nederlandse verzekeraars.” ABN AMRO is verheugd over de verbetering van haar dienstver-lening die optreedt als gevolg van de samenwerking met Delta Lloyd. Floris Deckers, directievoorzitter van de business unit Nederland van ABN AMRO: “Onze klant staat centraal en deze samenwerking brengt voor hen het beste van twee werelden samen. De onomstreden expertise van verzekeraar Delta Lloyd en onze – dit jaar nog gerevitaliseerde – distributiekracht. We zijn nu in staat onze klanten een nog beter verzekeringsproduct aan te bieden.”

Alle betrokken medewerkers van ABN AMRO Verzekeringen zullen een passende functie binnen de nieuwe joint venture aangeboden krijgen. ABN AMRO hanteert daarbij de ‘outsourcings-overeenkomst’, zoals geaccordeerd door de sociale partners. Voor het verschil in arbeidsvoorwaarden zal derhalve een overgangs-regeling gelden. ABN AMRO zal de met het aangaan van de joint venture samen-hangende kosten ten laste brengen van de opbrengsten. Delta Lloyd zal met Freek van Leeuwen (57) de nieuwe directievoorzitter van de Joint Venture leveren. Freek van Leeuwen werkt al sinds 1975 bij Delta Lloyd en is nu directievoorzitter van Delta Lloyd Zorg (ex NUTS). Na de fusie met NUTS OHRA was hij verant-woordelijk voor de succesvolle integratie en reorganisatie van NUTS Verzeker-ingen binnen Delta Lloyd. De Business Unit Nederland van ABN AMRO heeft bijna 5 miljoen klanten, circa 1 miljoen schadeverzekeringen en zo’n 400.000 levens-verzekeringen. Het totale bruto premie-inkomen van Delta Lloyd in Nederland neemt – na consolidatie van ABN AMRO verzekeringen op basis van jaarcijfers 2001 – met meer dan EUR 800 miljoen toe tot EUR 4,20 miljard, goed voor een positie in de Nederlandse top 3.

In de komende weken zal de onderlinge samenwerking nader worden uitgewerkt. De afronding van de joint venture wordt – onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders en vertegenwoordigend overleg – in het eerste kwartaal 2003 verwacht.