Deloitte vergelijkt IFRS SME en Nederlandse verslaggevingsregels

Het IFRS Centre van Deloitte in Nederland heeft de eerste editie van 'IFRS for SMEs and NL GAAP: Showing You the Key Differences' gepubliceerd.

Het zestien pagina’s tellende boekje behandelt de belangrijkste verschillen tussen IFRS for SMEs en Dutch GAAP voor verslaggevingsperiodes die beginnen op of na 1 januari 2009.

Downloaden via: iasplus

 

 

Gerelateerde artikelen