Deloitte: Veel studenten opgeleid voor werk dat potentieel verdwijnt

Studenten op het mbo, hbo en wo volgen nog volop opleidingen die leiden naar werk dat op de korte termijn potentieel door robots wordt overgenomen. Dit blijkt uit een data-analyse van Deloitte, waarbij is gekeken naar de uitstroomgegevens van opleiding naar beroep en de kans dat werk verdwijnt door robotisering.

Voor 42,3% van de huidige mbo-studenten geldt dat zij de komende jaren uitstromen naar werk dat straks potentieel niet meer bestaat. In het hbo geldt dit voor 19,3% van de studenten en in het wo is dat percentage 10,4%. Hoe hoger het niveau van de opleiding is, hoe kleiner de kans dat de student uitstroomt naar een baan die op termijn door robotisering overbodig raakt.
 
“Het is een krachtig signaal aan studenten, ouders, onderwijsinstellingen en beleidsmakers: de komende jaren dient hard te worden ingezet op bewustwording. Hoewel de keuze aan het individu is, blijft het zaak de studiekeuze zo goed geïnformeerd mogelijk te kunnen maken. Transparantie en begeleiding spelen daarbij een belangrijke rol. Ook moet worden geïnvesteerd in een zo hoog mogelijk opleidingsniveau van de beroepsbevolking”, aldus Sjoerd van der Smissen, partner Deloitte en verantwoordelijk voor strategie en innovatie in de publieke sector.
 
Opvallend is verder dat het aantal deelnemers in de meest kwetsbare opleidingen de afgelopen vijf jaar niet is gewijzigd, laat staan afgenomen. De vraag is dan ook of studenten zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van bepaalde opleidingen waar het gaat om de kans op werk. Dit geldt zowel voor het mbo, als hbo en wo. Ook hier is de instroom in de meest risicovolle opleidingen de laatste jaren niet afgenomen.

 De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

Gerelateerde artikelen