Definitief akkoord aanpak btw-fraude

De Europese ministerraad heeft op 16 december 2008 een definitief akkoord bereikt over de aanpak van btw-fraude (carrouselfraude). Het akkoord houdt in dat ondernemingen die voor meer dan 100.000 euro aan intracommunautaire leveringen (ICL) verrichten, vanaf 2010 elke maand een opgaaf ICL moeten doen in plaats van eens per kwartaal.

Dit meldt Rechtennieuws.nl. Deze kortere termijn is bedoeld om btwcarrousels eerder aan het licht te brengen. In 2012 zal dit grensbedrag van 100.000 omlaag gaan naar 50.000 euro. Op 4 november 2008 was er al een principeakkoord bereikt. Deze is nu definitief geworden. Het definitieve akkoord houdt het volgende in:

• Ondernemers moeten vanaf 2010 maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL) doen in plaats van eens per kwartaal. Deze kortere aangiftetermijn is bedoeld om btw-carrousels eerder aan het licht te brengen.

• De lidstaten mogen niettemin toestaan dat ondernemers die voor minder dan 50.000 euro (excl. btw) aan ICL verrichten eens per kwartaal een opgaaf ICL doen. Tot 31 december 2011 geldt een hoger grensbedrag voor een opgaaf ICL op kwartaalbasis: 100.000 euro.

• De commissie evalueert voor 30 juni 2011 de impact van de nieuwe bepalingen op het vermogen tot fraudebestrijding van de lidstaten.

Gerelateerde artikelen