De zomer voorbij

De zomer voorbij is de titel van een populair programma van Jan Smit en zijn (zang)vrienden. De titel van dit programma doet mij denken aan de periode waarin we ons als financials nu bevinden, namelijk die vlak voor de zomervakanties.

De jaarafsluitingen zijn bij de meeste bedrijven nu afgerond, de halfjaarafsluitingen bijna gestart en de forecast voor geheel 2012 al gepland. Daarnaast is de planning voor de begroting 2013 al bekend. Als de zomer voorbij is moet die nieuwe begroting (en de meerjarenbegroting) gereed zijn.

Om tot een goede begroting te komen gaan bedrijven rond deze tijd vaak hun strategie en hun hieraan gekoppelde jaarplannen herijken. Dit is in de huidige onzekere tijd geen gemakkelijke opgave. De duurzaamheid van markten en bedrijven en soms hele bedrijfstakken blijkt hedentendage niet meer vanzelfsprekend.

Bij het bepalen de strategie stuitte ik onlangs op de theorie van de drie gouden cirkels, genaamd de why, de how en de what. Simon Sinek (auteur van ‘start with why’) heeft dit bedacht. Hiermee beredeneert hij waarom sommige leiders of organisaties wel succesvol zijn en anderen niet. Naar zijn mening gaat het bij de strategievorming vooral om de why, het waarom van je onderneming. Waarom doe je dingen? Wat roept het beeld van je onderneming op, waar staat het voor, waarvoor ben je er? Deze vraag dien je eerst te beantwoorden, pas dan ga je de how en de what onderbouwen.
__________________________________________________________________________________

Deze masterclass is onmisbaar voor financials die willen groeien van financieel vakman naar strategisch partner. Na afloop draagt u actief bij aan strategierealisatie, doet u betere M&A deals, heeft u meer grip op compliance & governance, bent u in control met risicomanagement en voorkomt u ERP drama’s. Deze masterclass wordt verzorgd door ’s lands beste docenten en aansprekende gastbijdrages van gelouterde CFO’s. Klik hier voor programma en aanmelden.

__________________________________________________________________________________

De stelling van Sinek is dat de why-vraag onderbelicht blijft en daarmee vaak echt succes van een onderneming uitblijft. Ik wil u dit ter overdenking graag meegeven in uw vakantiekoffer.

Met als basis de mogelijke strategische keuzes kun je met behulp van zogenaamde Dupont schema’s snel analyseren wat de financiële effecten van mogelijke (externe) invloeden op een gekozen strategische richting zijn. U kunt hierbij denken aan wijzigingen in marktaandelen, wijzigingen in wet- en regelgeving, prijseffecten, et cetera.

Wat je hierbij tevens beoordeeld is de weerstand van een onderneming in de huidige crisis, en hoe duurzaam de onderneming werkelijk is. Kun je zelfstandig blijven opereren, of moet je de samenwerking in de keten opzoeken? Ontwerp je zelf nieuwe businessmodellen en hoe ontwikkelen die zich?

Hier heeft de financiële afdeling een zeer belangrijke rol, want pas nadat de financiële effecten duidelijk zijn kan de definitieve strategie vastgesteld worden. Waar Jan Smit met zijn zangvrienden diverse zangnummers ten gehore brengt, zul je als financieel eindverantwoordelijke van een onderneming ook diverse financiële scenario’s moeten ondersteunen en toelichten.

Pas na de definitieve vaststelling van de strategie komt het vraagstuk hoe je je organisatiestructuur inricht. Daarbij kom je onderwerpen tegen als de War for Talent, die de komende jaren door vergrijzing zal plaatsvinden. Steeds minder jonge talenten die kunnen kiezen uit verschillende bedrijven en leuke banen, hoe ga je die aan jouw onderneming binden? Ook dit punt zou ik u graag ter overdenking mee willen geven in uw vakantieperiode. Want voor je het weet is de zomer weer voorbij!

Gerelateerde artikelen