De Wereld van de Financial in 2030

Het is nu 2030 en de technische ontwikkelingen zijn heel anders gelopen dan iedereen dacht. Natuurlijk speelt techniek een hoofdrol in ieders leven. Maar de wereld is vooral socialer geworden dan ooit tevoren. China en Rusland zijn nog steeds wereldmachten, maar India is een voorbeeldeconomie voor de rest van de wereld geworden. De VS zagen zich gedwongen een wat matiger toon aan te slaan in de wereld, maar zijn nog steeds een belangrijk land.

Sinds Obama voor wat ontspanning heeft gezorgd gedurende zijn twee regeringsperiodes, waarin hij overigens drie aanslagen heeft overleefd, is de rol van de VS positief en gematigd. Meer respectvol. Europa probeert nog steeds krampachtig eenheid uit te stralen, maar de oude, historische verschillen tussen de diverse landen gooien steeds roet in het Europese eten.

Toch groeit de Eurozone noch steeds in aanzien op het wereldtoneel. Nederland heeft zijn rol als distributieland voor Europa weten te behouden. Tijdig heeft het eerste kabinet Oerlemans begrepen dat de kenniseconomie een middel was om de echte kracht van Nederland beter te laten excelleren. De sterktes van Nederland, namelijk het vermogen om tot compromissen te komen en het aanpassingsvermogen, leverden een poldermodel 2.0 op. Een model waarin het delen van kennis centraal stond. Nederland heeft altijd succes gehad door de openheid van de economie. Toen het in 2010 spannend werd in de wereld, vooral op economisch gebied, leek het een logische reactie van het kabinet om juist meer defensief en gesloten te worden. Maar dat werkte niet. Paste niet bij het land. Nee, juist het in extreme mate doorvoeren van openheid en de bereidheid om kennis te delen bleek de accelerator die Nederland nodig had. Nederland 2.0.

Ontwikkeling
Het leuke is, achteraf, dat je veel van die ontwikkelingen kon zien aankomen. De trends die door Google, dat overigens niet meer bestaat in die vorm, zijn voortgebracht, blijken versterkt door te zetten. Nederland heeft nog steeds bijna geen werkeloosheid en de financial is een zeer schaars goed. Veel financials zijn ondernemer of op zijn minst een ondernemende professional. Vaste contracten bestaan niet meer. De kennis ontwikkelt zich zo snel, dat je ieder jaar binnen de financiële discipline een nieuw vak moet leren. De financials van veertig hebben al twaalf tot vijftien verschillende functies gehad in hun leven en blijven doorinnoveren.

Organisaties zijn een soort clubhuis geworden. Clubs die worden bijeengehouden door een set kernwaarden, die zowel in hun marketing, hun merkwaarden, als in hun gehele personeelsbeleid zijn verankerd. Echt grote bedrijven bestaan bijna niet meer, althans niet in de vorm die ze aan het begin van deze eeuw nog hadden. Het celprincipe dat Eckart Wintzen al in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw toepaste, en waarover hij zijn boek ‘Eckarts Notes’ heeft geschreven, is het meest toegepaste organisatiemodel geworden bij grote ondernemingen, die eigenlijk geen grote onderneming meer zijn, maar verzamelingen van gespecialiseerde, ondernemende, flexibele miniondernemingen: de beroemde cellen van Eckart.

Werken is nog steeds heel belangrijk voor de financial. Lang hard werken leek noodzakelijk, maar slim werken is de pijler voor onze nieuwe successen gebleken. Een andere manier van met werk omgaan is vooral belangrijk. Consumenten zijn door de extreme beschikbaarheid van informatie en de nog grotere veelheid aan keuzes namelijk nog kritischer geworden. Dat legt heel veel druk op bijna iedereen. Er moet iedere dag echt nog meer gepresteerd worden dan twintig jaar geleden. Extra complicerende factor is dat de meeste mensen 110 jaar oud kunnen worden. Hierdoor zijn de traditionele pensioenen onbetaalbaar geworden. De financial zal tot zijn 75ste moeten werken en deelt zijn leven daardoor anders in. Het genieten gebeurt wat meer op jonge leeftijd en werk past meestal nog beter bij ieders persoonlijkheid.

Retrospectief
De overheidsmaatregelen hebben de financiële wereld in 2009 gered, maar hebben er ook toe bijgedragen dat de rendementen op de beurzen, maar ook de rentevoet laag zijn gebleven. De beurs heeft jarenlang pas op de plaats gemaakt, met fl inke uitslagen, maar zonder al te grote winsten. Financiële excessen zijn uitgebleven, hoewel een daling van de huizenprijzen met meer dan 30 procent in de periode 2009-2010 zeer extreem was. De overheid moest keihard bijspringen met garanties om dit op te lossen, maar het bleek een noodverbandje.

Door de nieuwe vertrouwensbreuk en het vastlopen van de huizenmarkt is er na een korte periode van hoge inflatie een episode geweest van deflatie. Jarenlang had Nederland net als veel landen een nulgroei. Investeringen en consumentenuitgaven werden uitgesteld. De economie maakte pas op de plaats. Pensioenen kwamen in gevaar. Langzaam dring het besef in Nederland door dat de automatische groei, of eigenlijk de gedachte dat wij het recht hebben op voortdurende groei en voorspoed, helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat recht moeten we afdwingen door hard te werken en vooral intelligent te werken. En dat hebben we in Nederland gelukkig op tijd ingezien.

Leren speelt een andere, grote rol in het leven van de financial. Leren gebeurt steeds vaker tijdens het werk, terwijl zij met projecten bezig zijn. De informatie verdubbelt zich inmiddels ieder halfuur. De informatie-explosie lijkt iets te zijn getemperd tot een wat lager niveau, maar toch is kennis zo vluchtig geworden dat we om bij te blijven elke dag een leermoment nodig hebben. Taal is volop in ontwikkeling. De meeste ouders voeden hun kinderen meertalig op, maar er begint zich door de internationalisering van Social Networks en Communities, en de interactiviteit van de games en tv formats die in het 2e kwart van de 21ste eeuw zijn ontstaan, ook een internationale taal te ontwikkelen. Deze taal heeft veel elementen uit het Engels, maar kent ook Chinese en andere Oosterse karakters en begrippen.

Er zijn nog steeds heel veel rijke mensen, maar de excessieve beloningen in de top van grote ondernemingen behoren tot het verleden. De nieuwe rijken van de 21ste eeuw zijn de ondernemers die hun nek hebben uitgestoken en niet de bestuurders die zelf nooit risico hebben genomen. Verantwoordelijkheid nemen is een kernwaarde die heel langzaam in onze cultuur is doorgedrongen. De graaicultuur is na een korte opleving in de hoogconjunctuur van 2013 bijna helemaal verdwenen.

Communities
Ook de beurs is veranderd. De financiële crisis van 2008, die toch zeker een jaar of drie voor veel instabiliteit heeft gezorgd, heeft het besef doen ontstaan dat er toch wel wat regelgeving nodig was. Die is er ook gekomen, niet vanuit IFRS en SOX, maar vanuit de community van financials zijn gedragregels ontstaan die iedereen accepteert. Echter niet op de traditionele beurs, want er zijn ook alternatieven ontstaan. Door slim gebruik te maken van informatietechnologie en door voortschrijdend inzicht in de waardering van business modellen, klanten en klantrelaties is bijna iedere onderneming die zich op een transparante manier openstelt voor investeerders aanwezig op het publieke domein. De opvolgers van Marktplaats, eBay en Google staan centraal in het samenbrengen van vraag en aanbod, ook voor investeerders en investeringsobjecten.

De volledige financiële wereld is door al deze ontwikkelingen voorgoed veranderd. Pensioenfondsen en verzekeraars zijn in veel gevallen vervangen door kleine communities, die als coöperaties functioneren. Heel sociaal, zeer degelijk en door de sociale controle van de leden onderling heel betrouwbaar. De financiële dienstverlening is daarmee feitelijk een peer to peer business geworden. Banken zijn marketingmachines geworden. De oude merken, zoals ING Bank en Rabobank bestaan nog steeds en vullen voor een deel hun oude rol nog in, maar zijn vooral betrouwbare clearinghouses voor betalingen, ruilhandel en consumer to business geworden.

Vanuit het vliegtuig kan ik permanent online zijn. Google heeft jaren lang – voor het werd overklast door een nog opener en transparantere concurrent uit China, die nog verder ging in het belonen van financials voor het ter beschikking stellen van hun profielen – de aftrap gegeven voor een open model waarin uitzendorganisaties, zoals Randstad, Adecco en Manpower, headhunters en overige intermediairs, overbodig zijn geworden. Iedereen kan nu werkelijk overal en altijd bij alle informatie.

Nieuwe frequenties hebben bandbreedtes mogelijk gemaakt van vele terrabytes per seconde wat volledig nieuwe communicatiemogelijkheden heeft opgeleverd. Computers nemen een steeds groter deel van de dagelijkse besturing van het land voor hun rekening. En dat is soms weinig fl exibel. Ik hoop dat fi nancials zelf blijven nadenken, authentiek blijven en blijven vertrouwen op hun intuïtie. Anders wordt het pas echt spannend.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je jouw visie met mij delen kun je uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen met Albert Allmers, 06 – 21211750.

Gerelateerde artikelen