De weg naar de cloud in 6 stappen

Tal van succesverhalen dragen bij aan de hype rondom cloud computing. Veel organisaties willen niet achterblijven en overwegen dan ook hun data en applicaties over te brengen naar de cloud. Maar is dit wel de juiste beslissing? Het besluit de cloud in te gaan is vaak kort door de bocht; men onderschat het overstapproces. Zes tips om op de juiste manier het migratiepad naar cloud te bewandelen.

Overstappen op cloud is niet voor iedereen de beste optie, al doen de succesverhalen vaak anders geloven. In sommige gevallen is de traditionele oplossing – of een combinatie met cloud – nog altijd de meest voor de hand liggende. De volgende zes stappen helpen u de overgang soepel te maken.

1. Bepaal het doel
Overstappen op cloud moet geen doel op zich zijn. Veel belangrijker is het om inzicht te krijgen in de achterliggende reden waarom je in cloud wilt. Wat is nu eigenlijk het probleem en wat wil je als organisatie bereiken? Bepaal daarom eerst of onderstaande voordelen van cloud ook op jouw organisatie van toepassing zijn.

Andere cashflow: cloud computing is niet per definitie een middel om kosten te besparen, maar zorgt wel voor een andere cashflow. Initiële kosten komen minder voor en er dient alleen betaald te worden voor het daadwerkelijke gebruik. In zekere zin is cloud dan ook vergelijkbaar met de leasewereld; kosten worden uitgespreid over een langere periode (pay-per-use model) en de verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder. Wanneer iets kapot gaat, zijn de kosten voor het cloud-bedrijf. De kosten voor het dragen van deze verantwoordelijkheid worden wel doorberekend, je betaalt immers ook voor het ontzorgen.

Meer flexibileit: dankzij cloud gebruik je alleen de capaciteit die je op dat moment nodig hebt, (tijdelijk) extra capaciteit bijkopen is immers zo gebeurd als de situatie daar om vraagt. In een traditionele ICT-situatie, waar bijvoorbeeld seizoensvraag aan de orde is, werkt men doorgaans alsnog met een grote server waarvan maar een klein deel van de capaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt. De overige ruimte blijft onbenut, maar doet pas dienst tijdens de piekperiode. In cloud hoeft dit niet meer voor te komen aangezien capaciteit flexibel schaalbaar is. Periodieke pieken zijn dus goed op te vangen en nieuwe initiatieven komen sneller tot uitvoering.

Betere beheersbaarheid: de last van infrastructuur en mogelijk ook het software- en applicatiebeheer ligt met cloud computing buiten de deur. De aanbieder is verantwoordelijk voor het onderhoud waardoor minder specialisten nodig zijn in de eigen organisatie.

2. Houd rekening met beveiliging
Afhankelijk van de sector waarin je als organisatie actief bent, gelden andere regels met betrekking tot compliancy en beveiliging van dataverwerking. Dit heeft invloed op de verschillende cloudoplossingen die voorhanden zijn. Zo moeten bijvoorbeeld overheidsinstanties duidelijk laten zien waar gegevens staan opgeslagen. De keuze voor cloud en de specifieke vorm dienen daarom gebaseerd te zijn op een analyse van de mogelijke risico’s en bedreigingen.
__________________________________________________________________________________
Bezoek gratis Financial Systems, dé vakbeurs voor financiële software
Bent u op zoek naar perfecte financiële software? Kom woensdag 6 juni 2012 naar het jaarlijks vakevenement Financial Systems:
• Ontmoet meer dan 30 topaanbieders en 1000 professionele bezoekers op 1 dag
• Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software
• Doorlopend programma van expertsessies en productpresentaties
Entree is gratis voor de doelgroep. Meld direct aan via Financial-Systems.nl
__________________________________________________________________________________

3. Breng het applicatielandschap in kaart
Veel organisaties willen wel naar cloud, maar hebben geen idee hoe hun applicatielandschap er daadwerkelijk uitziet. Een inventarisatie daarvan is nodig om te kunnen bepalen welke applicaties geschikt zijn om onder te brengen in cloud. Zo zijn er ook applicaties die niet goed werken in cloud. Een heldere analyse helpt de juiste beslissingen te nemen. Het gaat er hierbij niet zozeer om welke applicaties allemaal aanwezig zijn, maar belangrijker is hoe zij met elkaar in relatie staan. Door hier geen rekening mee te houden, komt het functioneren van de ICT-omgeving in de knel en lopen organisaties tegen onaangename verrassingen aan.

####

4. Bepaal de applicatielevensduur
Breng niet alleen de applicaties in kaart, maar bepaal ook waar ze staan in hun levensduur. Anders is het niet mogelijk een reële kosteninschatting te maken. Je moet vaststellen of een investering in cloud wel gerechtvaardigd is voor de betreffende applicatie. Wanneer deze bijvoorbeeld bijna aan vervanging toe is, is het een mogelijkheid de opvolger onder te brengen in cloud. Draait de applicatie daarentegen nog niet zo lang op de huidige infrastructuur, maar zijn de investeringen wel gemaakt dan loont de overstap naar cloud wellicht niet.  

5. Zet de kosten op een rij
Wanneer je ervoor kiest de stap te maken naar cloud is het raadzaam de totale migratiekosten inzichtelijk te maken. Houd rekening met de financiële impact die een overstap teweegbrengt. Denk vooral niet dat het binnen een dag of een week is gebeurd. De hype rondom cloud computing creëert het beeld dat overstappen voor iedereen binnen handbereik ligt, maar bedenk goed dat het hier gaat om een lang proces waar mogelijk hoge kosten bij komen kijken.
__________________________________________________________________________________
Bezoek gratis Financial Systems, dé vakbeurs voor financiële software
Bent u op zoek naar perfecte financiële software? Kom woensdag 6 juni 2012 naar het jaarlijks vakevenement Financial Systems:
• Ontmoet meer dan 30 topaanbieders en 1000 professionele bezoekers op 1 dag
• Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software
• Doorlopend programma van expertsessies en productpresentaties
Entree is gratis voor de doelgroep. Meld direct aan via Financial-Systems.nl
__________________________________________________________________________________

6. Haal kennis in huis
Goed advies is essentieel wanneer je overweegt de stap naar cloud te maken. Haal daarom iemand in huis met voldoende kennis van zaken en die je bijstaat in het gehele proces. Wanneer ICT geen kernactiviteit is van een organisatie, doet men er goed aan hulp in te schakelen. Overstappen is een complex proces waarbij verkeerde beslissingen vervelend kunnen uitpakken. Een interactieve aanpak met de cloud-aanbieder voorkomt dat specifieke migratieproblematiek over het hoofd wordt gezien.

Ondanks het complexe migratiepad naar cloud, is het heersende enthousiasme zeker begrijpelijk en in zekere zin ook terecht. Organisaties kunnen een aantal van hun bedrijfsprocessen ondersteunen door applicaties in cloud onder te brengen. Op dit moment heeft men echter te weinig oog voor de weg ernaartoe en de aanverwante risico’s. Het migratietraject is vaak langer dan gedacht en vraagt om een uitgebreide voorbereiding. Met andere woorden: bezint eer ge begint.

Geo van der Wilk is sinds januari 2010 Managing Director bij Fujitsu Nederland. Sinds maart 2011 is hij ook verantwoordelijk voor België en Luxemburg. Voor zijn aantreding bij Fujitsu bekleedde hij gedurende achttien jaar diverse managementfuncties binnen Logica, waarvan de laatste vijf jaar in de rol van Management Director Industry, Distribution en Transport.

Gerelateerde artikelen