De 5 paradoxen van leiderschap bij digitale ondernemingen

Leiderschap in een digitale wereld verschilt van leiderschap in de 'traditionele' industriële wereld. Volgens Tomas Nielsen en Patrick Meehan van advies- en onderzoeksbureau Gartner wordt leiderschap in het digitale tijdperk gedefinieerd door vijf paradoxen.

Door deze vijf paradoxen goed te begrijpen kunnen bestuurders hun bedrijf veranderen in een digitaal bedrijf.
 
 
1. Radicaal innoveren en operations optimaliseren
Excelleren op operationeel vlak is noodzakelijk voor ieder bedrijf dat moet concurreren. Bedrijven moeten tegelijkertijd met de dagelijkse bedrijfsvoering hun bedrijfsmodel aanpassen om concurrerend te blijven in een digitale wereld. Hiervoor moeten leiders naast de focus op de dagelijkse gang van zaken beschikken over de capaciteiten en moed om veranderingen door te voeren. Hiertoe moeten zij antwoord geven op vragen als “Hoe veranderen digitale technologieën de manier waarop wij waarde voor onze klanten kunnen creëren?” en het bredere “In welke business bevinden we nu echt”? 
 
2. Sprintjes trekken met zicht op de horizon
In een digitale wereld dienen kansen zich abrupt aan. Deze kansen moeten vaak direct uitgebuit worden. Het talent om snel in te spelen op veranderingen moet wel gecombineerd worden met het bouwen van duurzame klantrelaties.  Deze relaties zullen steeds servicegerichter zijn. Vroeger traden klanten vaak een verkoper tegemoet die niets wist van hun eerdere aankopen. Tegenwoordig krijgen klanten online op maat gesneden aanbiedingen en service gebaseerd op klantgeschiedenis.
 
3. Integreer externe partners op natuurlijk wijze
Veel digitale innovaties ontwikkel je niet binnen het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld portals of clouddiensten kunnen extern ingekocht worden. Klanten willen echter het gevoel hebben dat alle diensten van een leverancier afkomstig zijn. Digitale leiders moeten daarom interne en externe producten/diensten zo presenteren alsof deze van een partij komen. 
 
4. Lever producten en waarde over een langere tijd
Van oorsprong is de economische transactie kinderlijk eenvoudig. Het is een uitruil van geld tegen goederen. Eventueel konden er later meer producten aan de man gebracht worden, maar de eerste transactie betrof een ‘af’ product. In de digitale wereld creëert de eerste transactie een platform voor het leveren van een dienst op een langere termijn. Zo worden auto’s na de verkoop vaak verbeterd met software updates. Bij dergelijke producten is het moment van de transactie diffuser. Leiders moeten in staat zijn om een initiële prijs voor een product te bepalen, maar ook uit kunnen leggen waarom het doorontwikkelde product op latere momenten waarde toevoegt.
 
5. Focus op waarde voor de klant
De onderzoekers stellen dat de mate van digitalisering varieert van per sector, maar dat digitalisering altijd een rol speelt. Hiervoor is het belangrijk dat leiders zich richten op de toegevoegde waarde voor de klant. Voor consumenten is technologische ontwikkeling an sich zelden het doel. Om succes te hebben bij een breed publiek moet nieuwe technologie nagenoeg onzichtbaar zijn. De nieuwe technologie moet het leven van consumenten vergemakkelijken of verrijken. Digitale leiders moeten daarom een sterk technologisch besef ontwikkelen. 
Nielsen en Meehan concluderen dat digitaal leiderschap binnen bedrijven niet gemakkelijk is. Volgens hen kunnen bedrijven het aanstellen van een Chief Digital Officer of multidisciplinaire digitale business teams overwegen. In ieder geval is het volgens hen zaak dat bedrijven geen overhaaste beslissingen nemen en is een structurele aanpak van belang.
 

Gerelateerde artikelen