De tien economische plagen tot 2026

Verzekeraar Aon turfde tien risico's die aanhouden tot in 2026.

Verzekeraar Aon heeft  onderzoek uitgevoerd naar de risico’s waarmee organisaties in 2024 wereldwijd kunnen worden geconfronteerd. De resultaten zijn volgend de onderzoekers duidelijk: cyberaanvallen en datalekken vormen het grootste risico voor bedrijven.

1. Cyberaanval of Datalek

Digitalisering brengt serieuze bedreigingen op het gebied van beveilingingen. Cybercriminelen worden volgens Aon steeds geavanceerder en hun aanvallen kunnen steeds grotere gevolgen hebben voor organisaties. Het is volgens de onderzoekers niet langer een kwestie van “of”, maar eerder van “wanneer” een bedrijf wordt getroffen door een cyberaanval of datalek. De financiële en reputatieschade kan enorm zijn.

2. Business Onderbreking

Een ander cruciaal risico is business interruptie. Dit omvat het verlies van omzet als gevolg van externe schade. Aon denkt daarbij aan natuurrampen, brand, leveranciersproblemen of andere onvoorziene gebeurtenissen die problemen geven in ketens. Het is daarom van vitaal belang dat bedrijven robuuste continuïteitsplannen hebben om zich te beschermen tegen deze risico’s. Een goed voorbeeld is de recente wereldwijde supply chain-verstoring als gevolg van de pandemie. Bedrijven moeten veerkrachtig zijn en snel kunnen reageren op verstoringen.

Lees ook:

3. Economische Terugval

Bedrijven moeten zich ook voorbereiden op mogelijke economische vertraging. Deze wordt veroorzaakt door wereldwijde markttrends, monetair beleid, geopolitieke spanningen of andere macro-economische factoren.

4. Talent aantrekken en behouden

Het succes van een organisatie hangt af van de mensen die er werken. Het aantrekken en behouden van toptalent is een strategische prioriteit. Bedrijven moeten in 2024 blijven investeren in talentontwikkeling, diversiteit en inclusie om concurrerend te blijven. De arbeidsmarkt wordt steeds competitiever en bedrijven moeten zich onderscheiden om de beste professionals aan te trekken. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

5. Wet- en Regelgeving

Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen een enorme impact hebben op bedrijven. Aon wijst daarvoor op privacywetten, milieuregels, belastinghervormingen en meer. Het is van cruciaal belang dat financiële professionals op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen en proactief reageren om compliant te blijven. Een goed compliance-programma is essentieel om juridische risico’s te minimaliseren.

6. Fouten in de toeleveringsketen

Naast economische oorzaken, natuurrampen of digitale aanvallen, kunnen produktieketens ook zwakke schakels hebben vanwege slechte bedrijfsvoering. Het wegvallen of verminderd presteren van schakels in de toeleveringsketen, kan gevolgen hebben voor bedrijven in die keten. Denk aan productiefouten, leveringsvertragingen, kwaliteitsproblemen of ethische kwesties bij leveranciers. Het is dan ook van belang zo veel mogelijk financiële data en overige informatie in te winnen over (cruciale) ketenpartners.

7. Schaarste aan Grondstoffen

De wereldwijde vraag naar grondstoffen neemt toe, terwijl de beschikbaarheid afneemt. Dit kan leiden tot prijsvolatiliteit en bevoorradingsproblemen. Bedrijven moeten alternatieve bronnen verkennen en duurzame praktijken implementeren om grondstoffenschaarste te beheersen.

8. Reputatieschade

Aon benadrukt dat organisaties steeds meer kwetsbaar zijn voor reputatieschade, die niet alleen financiële gevolgen kan hebben, maar ook het vertrouwen van stakeholders kan schaden. Het rapport wijst ook op het belang van voortdurende innovatie om concurrerend te blijven in een snel evoluerende markt.

9. Innovatiekracht

Volgens de auteurs moeten bedrijven in 2024 strategieën ontwikkelen die niet alleen gericht zijn op risicobeheer, maar ook op het waarborgen van een dynamische en innovatieve bedrijfscultuur.

Conclusie:

De bevindingen benadrukken het groeiende belang van een holistische benadering van risicomanagement in de financiële sector, waarbij organisaties niet alleen de traditionele risico’s aanpakken, maar ook proactief inspelen op uitdagingen.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


 

Gerelateerde artikelen