De rol van cost management bij de omslag naar outputsturing bij verzelfstandigde rijksdiensten

Met de ZBO-gang in 2004 van het CBS is de aandacht voor de bedrijfsvoering steeds meer manifest geworden. Hierdoor is een ontwikkeling ingezet om een kostprijsmodel uit te werken om een beter inzicht te krijgen in de kostenopbouw en het sturen op resultaten (output) mogelijk maken. Tijdens mijn presentatie zal ik aandacht besteden aan de uitdagingen en valkuilen van dit ontwikkeltraject binnen het CBS. Door: Leny Werkhoven, directeur bedrijfsvoering Centraal Bureau voor de Statistiek

Gerelateerde artikelen