De planning & control cyclus maakt meer kapot dan je lief is

Vandaag weer lesgegeven op de Economische faculteit in Maastricht. Dertig fanatieke economen in de klas op weg naar een RC nominatie en reeds werkzaam in het 'corporate' bedrijfsleven of non-for-profit organisatie. De CFO's van de toekomst. Performance Management staat de komende weken op de agenda en na een uur interactieve college en discussie met groep over 'wat Performance Management is', 'waarom het relevant is' en 'hoe het wordt ingericht en uitgevoerd', wordt de situatie in het werkveld opnieuw bevestigd. De traditionele planning & control cyclus viert nog hoogtij.

We zitten weer middenin de budgetcyclus. Cost-centers worden gevraagd in zeer nauwkeurig detail aan te geven wat ze komend jaar gaan leveren met een betrouwbaarheid en nauwkeurigheid die nauwelijks haalbaar is. Waar tijdens het strategieproces de kansen en mogelijkheden nog immens waren, wordt nu tijdens het budgetproces met grote terughoudendheid opgetreden. Het tijdperk van indekken is aangebroken. Het budget wordt de meetlat voor volgend jaar en in de 12 maandelijks beoordelingsmomenten zal ieder bedrijfsonderdeel exact moeten kunnen uitleggen waarom de prestatie wel of niet gehaald is.

In het laatste geval ligt het waarschijnlijk niet aan henzelf, maar aan de andere afdelingen (of externe factoren). Hoe dan ook, de klant is de klos. Maar ja wat geeft dat, die heeft toch geen plek in het budget. Er wordt door veel betrokkenen frustratie en ongenoegen geuit over de P&C cyclus. De mate van detail, het werk wat het kost, hoe lang het allemaal duurt et cetera. Terecht kan de vraag gesteld worden of de P&C wel leidt tot prestatieverbetering? Vanuit mijn ervaring met performance management is mijn stelling duidelijk: de P&C maakt meer kapot dan je lief is.

Hoe dan wel? Een integrale aanpak is vereist. Wij zien dat een aanpak waarin bewust veranderen (aansluitend op uw missie en visie), uw medewerkers daarin meenemen en enthousiasmeren, meten is weten (en deze informatie op de juiste wijze toegankelijk maken, presenteren en gebruiken), processen (maar dan wel in klantketens) en continu verbeteren samensmelten op een natuurlijke wijze tot integraal Performance Management waarbij organisaties hoog frequent sturen en verbeteren, leidt tot significante en structurele prestatieverbeteringen.

Het goede nieuws is dat organisaties meestal een groot deel ingrediënten in huis hebben, maar deze worden niet of niet goed verbonden. De Finance organisatie is bezig met de P&C cyclus, HR met competentie ontwikkeling, Kwaliteit met processen en ICT met Business Intelligence. Intussen wordt er ook nog LEAN of SIX Sigma geïntroduceerd en uw medewerkers haken af.

Het goede nieuws is dat er een zeer praktische aanpak is om performance management (of prestatieverbetering als dat beter klink) in te richten en uit te voeren. Een aanpak die terecht integraal Performance Management heet en die een goede mix is tussen structuur enerzijds en leiderschap, samenwerken en cultuur anderzijds. Een aanpak waar diverse organisaties, van bedrijfsleven tot zorg en onderwijs dagelijks van profiteren. Geïnteresseerd hoe dit werkt? Kom naar de training integraal Performance Management op 20 en 21 november 2013, Hotel Mercure Amsterdam Airport. Wilt u alvast een voorproefje? Download het gratis eBook: http://www.ipmpartners.nl/pdf/ebook/eBook-integraal-Performance-Management.pdf.

 

Voer een Performance Management systeem van wereldklasse in.
Verbeter de aansturing van uw business, optimaliseer processen, verhoog het serviceniveau en verlaag faalkosten.Volg de cursus Integraal Performance Management. Ontvang talloze tips en vermijd de valkuilen bij de implementatie van integraal Performance Management. Meld u direct aan.


 

 

 

 

Gerelateerde artikelen