De NCW van inkoop

Het valt niet te ontkennen: de Europese economie zit in een grote transitie, waarna het waarschijnlijk nooit meer wordt zoals het was. Ook de wereldwijde economische verhoudingen veranderen in rap tempo en technologische ontwikkelingen halen de realiteit van vandaag steeds sneller ondersteboven. Daagt inkoop uw organisatie uit om nieuwe wegen naar de toekomst te vinden, of wordt inkoop nog steeds alleen ingezet om het hier en nu overeind te houden?

Wanneer wij organisaties inhoudelijk spreken over de rol van hun inkoop, blijkt het realiseren van kostenbesparingen nog altijd een van de belangrijkste taakstellingen te zijn. Het resultaat is citroenen persen en in het beste geval leveranciers binnen knellend strakke kaders laten meedenken hoe op korte termijn de kosten gereduceerd kunnen worden.

Inkoop in deze vorm is echter slechts een reactief, vaak operationeel proces, dat klakkeloos wordt uitgevoerd als verlengde van de strategische beslissingen die door de directie al genomen zijn. Beslissingen bedoeld om het niet alleen vandaag zo goed mogelijk te doen, maar natuurlijk ook om een goede positie en winstgevendheid te verkrijgen in de nieuwe realiteit van morgen.

Vragen als: Wat is onze toegevoegde waarde in de keten? en: Welke keten is de winnende keten van morgen?, schreeuwen dan ook continu om aandacht van de directie. Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten de vensters wijd open om de economische en technologische ontwikkelingen goed te overzien. Er moet aandacht voor samenwerking in de waardeketen zijn om ook morgen succes te behalen.

Zeker in lastige tijden hebben partijen in een keten elkaar nodig en werkt verkokering en eenzelvigheid contraproductief. Dat de vensters aan de voorkant van de organisatie (verkoop) open moeten staan, is bekend. De klant bepaalt immers. De vraag is nu in hoeverre de vensters aan de achterkant (inkoop) voldoende ruimte geven. De ontwikkelingen aan de aanbodkant zijn immers net zo belangrijk om een organisatie naar een rendabele toekomst te loodsen.

Is hier binnen uw organisatie voldoende aandacht voor? Anders gezegd, vervult inkoop bij u ook een strategische rol? De logica dicteert dat juist inkoop een strategische rol zou moeten vervullen. Inkoop zit immers ‘in de markt’, beheert de leveranciersrelaties en heeft dus de voelsprieten voor belangrijke ontwikkelingen in de aanbodmarkt.

Idealiter snapt inkoop waar waarde voor de business wordt toegevoegd (het verdienmodel), overziet men het speelveld in de waardeketen en is men in staat goed functionerende samenwerkingen en allianties met leveranciers te realiseren. Een aanpak die op de middellange en langere termijn per slot veel meer geld oplevert dan kortetermijnbesparingen.

De huidige realiteit ervaren wij helaas anders. Inkoop blijkt bij veel organisaties toch een jarenlang platgeslagen proces, gericht op (snelle) kostenbesparingen. Daarvan kan moeilijk een strategische bijdrage worden verwacht. Het is tijd om te investeren in uw inkooporganisatie en de competentie van uw inkopers. Bouw aan een organisatie die in staat is op strategisch niveau op te treden en waarde toe te voegen, dan zal inkoop ook in de nieuwe realiteit van morgen een sterk positieve NCW opleveren.

MARK VAN GAAL is algemeen directeur bij InQuest (www.inquest.nl), specialist in het bemiddelen van inkoop- en SCMpersoneel en solution provider op inkoopgebied voor overheid en bedrijfsleven.

?

Gerelateerde artikelen