De goedkoopste en de beste juridische dienstverlening

fallback
Vanaf deze editie zal tweemaandelijks een bespreking plaatsvinden van een aanbesteding van juridisch werk. De lezers krijgen zo inzicht in de totstandkoming van de prijs van juridische diensten via marktwerking. Deze keer: een fusie in de Thuiszorg.

Stichting Thuiszorg Groningen wil samen met een streekziekenhuis fuseren om het werkterrein uit te breiden. Gezamenlijk hebben zij een groot kantoor ingehuurd om de fusiebesprekingen te voeren.

Om vast te stellen of de belangen van de Stichting Thuiszorg steeds volledig tot hun recht komen, heeft de stichting behoefte aan een expert die over de schouder meekijkt.

Het kleine advocatenkantoor uit het midden van het land waarmee de Stichting Thuiszorg aanvankelijk in zee wil gaan, geeft echter niet meer dan de algemene voorwaarden. Dit wekt de nodige irritatie bij de directeur van de stichting.

Hij besluit het werk voor één jaar aan te besteden.
Uit de grafiek blijkt het grote verschil tussen de hoogste en de laagste bieder: een ‘spread’ van maar liefst 100.000 euro.

De kantoren die intekenen op de aanbesteding bestaan uit enerzijds de regionale kantoren in het noorden van het land en de grote kantoren uit de Randstad met grote M&A-ervaring.

Ook het kantoor dat de Stichting Thuiszorg aanvankelijk op het oog had, heeft een offerte uitgebracht. Van de vijf laagste bieders behoren vier kantoren tot de tien grootste van Nederland.

De vijf hoogste bieders behoren zonder uitzondering tot de regionale kantoren in het noorden des lands. Het kleine kantoor uit het midden van het land vraagt 75.000 euro.

De Stichting Thuiszorg komt tot een shortlist. Op de shortlist staan de drie laagste bieders, waarvan er twee tot de tien grootste kantoren van Nederland behoren en een tot de vijftien grootste.

Deze kantoren worden uitgenodigd naar Groningen te komen. Uiteindelijk valt de keuze op het kantoor met de ruimste ervaring op het gebied van gezondheidsrecht en goede contacten met de Haagse politiek.

Het toeval wil dat dit ook het laagst biedende kantoor was. In de besprekingen met de kandidaten van de shortlist waren de financiële aspecten geheel op de achtergrond gekomen.

Het uitverkoren kantoor stelt twee partners voor als contactpersonen. Een partner voor de M&A-aspecten en een voor de gezondheidsrechtaspecten. Inmiddels bestaat de samenwerking tussen de Thuiszorg en het geselecteerde kantoor meer dan een jaar.

Tot beider tevredenheid.

Paul de Jonge is Managing Director van Legal BenchMarket International.
(pdejonge@legalbenchmarket.com)

Gerelateerde artikelen