De Controller: Partners in Business

fallback
Een ondernemer moet zoveel mogelijk bezig zijn met ondernemen en niet met administratieve bezigheden, prestatiemeting en business analyse. De controller is ervoor verantwoordelijk dat deze activiteiten effectief en efficiënt en volgens de wensen van het lijnmanagement worden uitgevoerd. Dit vraagt om vaardigheden en attitudes van de controller die verder gaan dat het netjes bijhouden van de scores. De controller zal zich moeten opstellen als 'partner in business'.

De doelstelling van de financiële
functie is de ondersteuning van
het lijnmanagement bij het waarde
toevoegen aan de organisatie. Eén
van de manieren waarop de controller
hieraan kan bijdragen is
kostenbeheersing en in het verlengde
daarvan profit management.
Voldoende winstgevendheid
is noodzaak voor overleving op
langere termijn.Met tijdige profit
improvement kan de controller
een belangrijke rol spelen in het
realiseren van organisatiedoelstellingen
en het verbeteren van de
operationele en financiële performance
van de organisatie.
Toegevoegde waarde activiteiten
Een belangrijke randvoorwaarde
voor het succesvol kunnen ondersteunen
van het management is
een goede informatievoorziening
met als basis een goed cost managementsysteem.
Deze dient als
basis voor onder andere het
inrichten van managementrapportages
die toegesneden zijn op de
behoeften van het management,
het maken van portfolio analyses
en het vaststellen van kostprijzen.
Maar ook voor activiteiten die op
de toekomst gericht zijn zoals budgettering
en het invoeren van target
costing is een goede informatievoorziening
onontbeerlijk. Het
bestaansrecht van de financiële
functie hangt af van dit soort toegevoegde
waarde activiteiten. Het
is de verantwoordelijkheid van de
controller te komen tot een efficiënte
organisatie die hier voldoende
tijd aan kan besteden.
Profit improvement projecten zullen
vaak vanuit de financiële functie
worden begeleid. De reden
hiervan is dat vanuit de functionele
verantwoordelijkheid er een
goed begrip bestaat over de costbase
en hoe kosten te beheersen.
Daarnaast kunnen de kostenontwikkelingen
en het kostengedrag
in het algemeen goed door de controller
worden bepaald. Door de
onafhankelijke rol (ten aanzien
van de primaire processen) die de
financiële functie heeft, kan men
in projecten de coördinerende en
rapporterende rol op zich nemen.
Eén van de uitdagingen hierbij is
het multidisciplinair samenwerken
met de andere organisatieonderdelen.
Partner in Business
De controller is pas succesvol als
de ondernemer succesvol is. De
controller heeft hierin een belangrijke
rol te vervullen door de
ondernemer een spiegel voor te
houden waarin de resultaten van
de onderneming inzichtelijk en
begrijpelijk zijn weergegeven. De
controller zal zich daarom moeten
opstellen als ‘partner in business’.
Zodat ook het sturen op toekomstige
resultaten binnen het aandachtsgebied
van de controller
komt en er daadwerkelijk toegevoegde
waarde aan het management
van de onderneming geleverd
wordt.
Een ondernemer moet zoveel mogelijk bezig zijn met ondernemen
en niet met administratieve bezigheden, prestatiemeting
en business analyse. De controller is ervoor verantwoordelijk
dat deze activiteiten effectief en efficiënt en volgens de
wensen van het lijnmanagement worden uitgevoerd. Dit
vraagt om vaardigheden en attitudes van de controller die
verder gaan dat het netjes bijhouden van de scores. De controller
zal zich moeten opstellen als ‘partner in business’.

Steens & Partners Consultants is een
onderscheidende specialist binnen de
financiële kolom. In onze dienstverlening
dragen wij zorg voor het zekerstellen
van de continuïteit en het optimaliseren
van financieel-administratieve
en financieel-economische processen.
Dit organiseren wij vanuit
detachering, financieel interim
management en consultancy.
Steens & Partners Consultants werkt
samen in het verband van Steens &
Partners Accountants & Adviseurs

Gerelateerde artikelen