De CIO moet gas geven

fallback
'De CIO heeft zich laten drukken in een rol van ondersteuning. Dan wordt je al snel staffunctionaris', waarschuwt Joost Sprakel, Commercieel Directeur bij softwareleverancier BWise. De kans ligt voor de CIO's volgens hem in het genereren van business value.

‘Met IT-tools kan de CIO het management stuurinformatie leveren en de onderneming helpen te voldoen aan nieuwe regels.’ Joost Sprakel van BWise ervoer dat een automatisering van spreadsheets in de eerste fase al een hoop kosten kan besparen, en dan heeft hij het nog niet over de strategische meerwaarde die een dergelijke verandering met zich meebrengt.

Strategische meerwaarde
‘Met de basale beslissing om met een tool, in plaats van met spreadsheets te werken, kunnen bedrijven aan de bovenkant van het MKB al 0,5 miljoen euro per jaar besparen. Bedrijven werken soms wel met 40.000 spreadsheets, die door veel mensen worden gewijzigd. Dat is enorm onhandig. Daarnaast zijn er met de strategische meerwaarde van een tool ook nog eens enorme bedragen te besparen. Wij zien bijvoorbeeld dat Connexxion vele miljoenen euro per jaar bespaart dankzij de tool.’

Miniem
Sprakel werkt veel met bedrijven die moeten voldoen aan Sarbanes Oxley. ‘Veel grote bedrijven gaan vreselijk onhandig om met dit project. De rol van de CIO in het geheel is miniem. Ik zie bijna nooit de CIO aan tafel zitten! Dat is tekenend. Terwijl de CIO juist op de mooiste plek in het bedrijf zit. Hij zou veel kunnen realiseren. SOX kan de CIO bijvoorbeeld makkelijker en sneller implementeren. Maar alles komt uit de Finance-kolom, IT heeft dreigt zijn kans voorbij te laten gaan.’

Hoop
Er is nog wel hoop, weet Sprakel. ‘Als de CIO nu niet versnelt, verliest het vakgebied zijn strategische waarde. Het groeipad van de CIO is een technische. Daar ligt denk ik het probleem. De CIO moet business value genereren. Hij moet achter de computer vandaan en een white board pakken. Wat kan de technische informatie bijdragen aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen? De CIO kan enorm veel besparen voor een bedrijf. Hij moet zijn weg terugvinden naar het strategisch niveau.’