De belangrijkste oorzaken van faillissement

fallback
1 Slecht management Slecht topmanagement verzamelt slecht middenkader om zich heen (de goeden hebben al een andere baan gevonden).

2 Niet renderende activiteiten te lang voortzetten
Hieraan wordt onevenredig veel aandacht besteed. Wanneer die aandacht naar de goed renderende activiteiten zou gaan, dragen deze een veelvoud bij aan de winst.

3 Onvoldoende risicospreiding
Risicovolle en minder risicovolle activiteiten zijn vaak in een zelfde juridische entiteit ondergebracht. In geval van calamiteiten die voortvloeien uit een van de activiteiten, wordt dan meteen het voortbestaan van de gehele onderneming bedreigd.

4 Gebrekkige informatievoorziening
Zwakke financiële functie. Opvallend is dat veel directies naderend onheil niet zien aankomen. Dit komt doordat men gericht is op sturing van de bedrijfsprocessen en winst. In veel ondernemingen wordt niet gedaan aan cashplanning en -realisatie, waardoor toekomstige financieringsproblemen in een vroegtijdig stadium kunnen worden gedetecteerd.

5 Fraude
De leiding van een organisatie gaat wel eens ten onrechte uit van de integriteit van het eigen personeel en in het bijzonder van collega-managers. Juist deze laatste kunnen de organisatie aanzienlijke schade toebrengen door gebruik te maken van hun kennis van gaten in de interne controleprocessen. Voorts zijn geheimhoudingsplicht en concurrentiebedingen niet of slecht geregeld.

Bron: Peter van den Berg, Alterim Support

Gerelateerde artikelen