De 7 belangrijkste financiele KPI’s

De keuzes voor financiële indicatoren zijn niet gemakkelijk. Welke financiële maatstaven zijn goede indicatoren om het succes van de business te meten?

Bernard Marr, auteur van het boek ‘25 Need-to-Know Key Performance Indicators’ licht zeven indicatoren uit die voor vrijwel ieder bedrijf van groot belang zijn. 
 
1. Omzetontwikkeling
Iedere onderneming wil geld verdienen. De meest voor de hand liggende manier om dit te doen is door het creëren, behouden en vergroten van omzet. Het bijhouden van deze KPI stelt je in staat om te zien wanneer, hoe en waarom de omzet toe- of afneemt. Ook kun je zien welke maatregelen je dient te nemen om een opwaartse trend te stimuleren. 
 
Daarnaast kan een gunstige ontwikkeling van de ‘top line’-groei nuttig zijn voor het aantrekken van investeringen. De top line (omzet) is minstens zo belangrijk als de bottom line (winst). Winstgevendheid kan namelijk toenemen doordat de kosten als gevolg van schaalvoordelen dalen. Omzetgroei laat zien dat je business groeit. 
 
2. Nettowinst
De ‘bottom line’ is simpel gesteld, de inkomsten minus de uitgaven. Winsten zijn benodigd voor groei en voor het belonen van aandeelhouders die (groei)kapitaal hebben verstrekt. Desondanks is het van belang om winst niet als de heilige maatstaf te verklaren. Een blik op de onderstaande indicatoren is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de winstgevendheid een duurzaam karakter heeft. 
 
3. Nettowinstmarge
De nettowinstmarge is de nettowinst uitgedrukt als percentage van de omzet. Met de nettowinstmarge krijg je grip op de relatie tussen de geldstroom die binnenkomt en welk gedeelte van deze geldstroom je binnenboord moet houden. Deze indicator helpt je met het beantwoorden van de vraag: ‘Hoeveel winst genereren we op elke euro omzet?’
 
 
Wanneer de winstmarges laag zijn kunnen geringe veranderingen in de handelsomgeving leiden tot een drastische winstterugval. Het monitoren van deze indicator over een langere tijd helpt je te bepalen of het verlagen van kosten dan wel het verhogen van omzet de gunstigste invloed op je winstcijfers heeft. 
 
4. Brutowinstmarge
De brutowinstmarge is het percentage van de omzet dat kan worden uitgedrukt als de brutowinst. In tegenstelling tot de nettowinstmarge worden alleen de kosten van de verkochte goederen/diensten in plaats van alle kosten van de omzet afgehaald. De brutowinstmarge is dus het verschil tussen de inkoopprijs en verkoopprijs van een product/dienst. 
 
Wanneer je brutowinstmarge te laag is, betekent dit dat de kosten voor de productie van je goederen of het leveren van je diensten te hoog is. Investeerders zien in een stabiele brutowinstmarge een teken dat het businessmodel duurzaam is en niet te veel afhankelijk is van externe factoren, zoals materiaalkosten. 
 
5. Operationele winstmarge
De operationele methode is een goede manier om de efficiëntie van je bedrijf te meten. Wanneer je de operationele kosten eruit haalt, welk gedeelte van de omzet blijft dan over? Je kunt dit cijfer berekenen door het operationele inkomen te delen door de omzet. 
 
Je kunt dit cijfer vergelijken met concurrenten om zo te zien wie vergelijkbare goederen of diensten het meest efficiënt levert. Door je eigen winstmarge te verhogen kun je meer winst boeken op elke euro omzet. 
 
6. Return on investment/rendement op investeringen (ROI)
Je moet geld uitgeven om geld te kunnen verdienen, maar dit moet natuurlijk wel op een bedachtzame wijze gebeuren. Het is daarom noodzakelijk om te meten in hoeverre het geld dat je uitgeeft zich vertaalt in inkomsten. Met de ROI kun je het rendement op investeringen meten. 
 
Door te begrijpen waar je de ROI kunt optimaliseren weet je in welke gedeelten of diensten van het bedrijf je het beste kunt investeren. Het rendement op een investering van een project kun je berekenen door de opbrengst van een project te delen door de specifieke investeringen voor een project. 
 
7. Cash conversion cycle
Hoe snel worden investeringen omgezet in winst? Veel bedrijven zijn niet in staat om extra investeringen terug te verdien, bijvoorbeeld omdat de klantenaanwas tegenvalt of dat ze onvoldoende liquide middelen hebben om doorlopende kosten te dekken. 
 
Door te monitoren met welke snelheid uitgaven in de business resulteren in extra inkomsten via verkopen kun je de liquiditeit optimaliseren en ervoor zorgen dat er afdoende kasreservers zijn wanneer je deze nodig hebt. Het te laat betalen van rekeningen gaat vaak gepaard met extra kosten die de winstgevendheid drukken. De cash conversion cycle wordt gemeten in het aantal dagen. Een kortere cash conversion cycle betekent een grotere liquiditeit en daarmee minder noodzaak voor dure bankkredieten. 

Zijn dit inderdaad de 7 belangrijkste financiële KPI's, of ontbreken er nog indicatoren? Laat het ons weten via een reactie hieronder.

 
 

Gerelateerde artikelen