Dalend consumentenvertrouwen zet retailsector onder grote druk

De retailsector bevindt zich in zwaar weer en krijgt het door het uitblijven van economisch herstel steeds zwaarder. Zo zijn de binnenlandse bestedingen in 2012 negatief en stellen consumenten ook in 2013 hun aankopen uit.

De overheidsbezuinigingen, een dalende huizenmarkt en oplopende werkloosheid zetten de binnenlandse consumptie zwaar onder druk. Hierdoor keldert de omzet en neemt het aantal faillissementen in hoog tempo toe. Dit concludeert ABN AMRO in de sectormonitor Retail waarin zij de marktontwikkelingen in het derde kwartaal van 2012 schetst.

Volume detailhandel op niveau van 2004
Sinds het begin van de kredietcrisis is de volumeontwikkeling van de detailhandel negatief. Het dalende consumentenvertrouwen en de teruglopende koopbereidheid missen hun uitwerking niet. Zo bevindt het volume van de detailhandel zich nu op het niveau van 2004. Zorgwekkend is dat deze daling in de non-food sector in een stroomversnelling komt. In de eerste twee kwartalen van 2011 was nog sprake van een daling van -1,4 procent; de eerste helft van 2012 toonde een volumedaling van -6 procent. Daarnaast worden de positieve afzetcijfers over september 2012 vertekend door de aangekondigde btw-verhoging per 1 oktober. Hierop anticipeerden consumenten door hun aankopen te vervroegen. Deze kortstondige piek kan de trend echter niet keren, waardoor de verwachtingen ook voor 2013 ongunstig zijn.

Faillissementen stijgen tot recordhoogte
De lange periode van krimpende volumes begint zijn tol te eisen en leidt tot steeds meer faillissementen. Waar Nederland als geheel in 2011 te maken had met een daling van de faillissementsgraad steeg deze in de detailhandel licht. In 2012 zet deze stijging sterker door en komt de faillissementsgraad uit op 0,83 procent.
__________________________________________________________________________________

Corporate Recovery, dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts

Een op de vijf Nederlandse bedrijven rendeert niet en jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Dit kan ook uzelf, uw collega’s, afnemers en leveranciers overkomen. In de cursus Corporate Recovery krijgt u praktische antwoorden op vragen als: hoe koopt u een bedrijf uit een faillissement en hoe voert u een succesvolle doorstart uit? Lees meer
__________________________________________________________________________________

Ruim driekwart van de faillissementen vond dit jaar plaats in de non-food sector. Ook volgend jaar vallen hier de zwaarste klappen en loopt het aantal bedrijfssluitingen op tot recordhoogte. Zo zal het in 2013 bij 80 procent van alle faillissementen in de retailsector om non-foodbedrijven gaan.

Online verkopen minderen vaart
Naast de onzekere economie hebben retailers ook te maken met de concurrentie van online aanbieders. Online bestedingen worden vooral gedaan in reizen, telecom en kleding, met een omzet van achtereenvolgens 41, 12 en 6,3 procent. Hoewel online retail nog steeds een solide omzetgroei laat zien, minderen ook online verkopen vaart en zijn de dubbele cijfers van 2008 verleden tijd. In 2012 is sprake van een omzetgroei van 8,1 procent (2011: 9,4 procent) en voor 2013 voorspelt ABN AMRO een groei van 8 procent.

Export als aanjager economische groei
Hoewel ABN AMRO verwacht dat het dieptepunt van de crisis nabij is en dat in de loop van 2013 sprake is van herstel, zal dit langzaam en mondjesmaat gebeuren. De export zal in 2013 de belangrijkste aanjager van groei zijn. Ook in 2012 zorgde aantrekkende wereldhandel ervoor dat de krimp van het bruto binnenlands product beperkt bleef, maar dit heeft geen positieve effecten gehad op de binnenlandse consumptie en de koopbereidheid van de Nederlandse consument.

Bron:
ABN AMRO

Gerelateerde artikelen