Crisis treft duurzaamheid nog niet

Drie kwart van de Nederlandse bedrijven heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de economische crisis. Bijna een vijfde geeft aan zich juist meer te zullen gaan toeleggen op duurzaam ondernemen.

Dit blijkt uit de jongste Duurzaamheidbarometer van accountants- en adviesorganisatie Pricewaterhouse- Coopers (PwC) onder 238 Nederlandse directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken.

Slechts een kleine groep deelnemers (zes procent) geeft aan de lopende investeringen te hebben stopgezet of gereduceerd. De onderzochten zijn van mening dat de kredietcrisis heeft aangetoond dat niet-financiële resultaten een grotere rol moeten spelen in de beloning van topmanagers.

De druk van aandeelhouders om dit ook daadwerkelijk te bereiken is echter niet groot. Om ervoor te zorgen dat investeringen in duurzaamheid niet worden teruggedraaid, is er volgens 90 procent van de respondenten een taak weggelegd voor de overheid.

De publieke sector zou meer moeten investeren in duurzaamheid en de overheid moet een grotere leidersrol gaan vervullen bij een omvattende strategie om de energie-, klimaaten kredietcrisis het hoofd te bieden. De belangrijkste drijfveren voor duurzaam ondernemen blijven imago- en reputatieversterking, het voornemen om binnen de sector een voorbeeldfunctie te vervullen en aan wet- en regelgeving te voldoen.

Gerelateerde artikelen