Crisis heeft geen effect op variabel belonen

De economische crisis en het maatschappelijke debat over beloningen hebben geen negatieve invloed op de behoefte van werkgevers om hun medewerkers variabel te belonen. De afgelopen jaren is het aantal bedrijven dat een deel van de salarissen variabel heeft gemaakt stabiel gebleven.

Dat blijkt uit het AWVN-onderzoek ‘Variabele beloning in tijden van crisis’ dat vandaag is gepubliceerd.

Variabele beloning is loon dat wordt uitgekeerd afhankelijk van vooraf bepaalde criteria, zoals bedrijfsresultaten of individuele werkprestaties. Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat de meeste organisaties een of meer vormen van variabele beloning kennen. Bij hogere functieniveaus geeft meer dan 70% van de organisaties aan een vorm van variabele beloning toe te passen. Op lagere functieniveaus is dit percentages wat lager. Zij doen dat om de loonkosten te laten ‘meeademen’ met de bedrijfsresultaten en om het personeel beter te motiveren.

69 procent van de bedrijven die variabel belonen heeft recent zijn regeling niet aangepast. Bedrijven die hun regeling wel aanpasten, deden dat om verschillende redenen. Meest genoemd (16 procent) is de wens de loonkosten nóg beter te laten meeademen met de gang van zaken in het bedrijf. Slechts 12 procent van de veranderaars noemde de maartschappelijke discussie over belonen als argument. De slechte gang van zaken in het bedrijf werd door 1 procent genoemd.

Uit het onderzoek blijkt dat het variabele deel van het loon groter wordt naarmate het vaste jaarinkomen stijgt. Bij bedrijven die een variabele beloningsregeling kennen, bedraagt de variabele uitkering gemiddeld 2 procent bij een vast salaris van 25000 euro. Bij een vast jaarinkomen van een ton is dat ongeveer 7 procent.

Van de mogelijk vormen van variabel belonen is de individuele bonus veruit het populairst: 55 procent van de bedrijven past dat middel toe. Winstdeling is tweede met 28 procent. Veelal is er een combinatie van winstdeling met de individuele bonus.

Aan het onderzoek naar variabele beloningen namen 71 ondernemingen deel. Zij vormen een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven, zowel qua grootte, sector als regio.

Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over onder meer beloningsvraagstukken, functiewaardering, arbeidsvoorwaarden en -onder­handelingen. AWVN beschikt met zijn AWVN-Beloningsmonitor over een van de beste online-databanken voor beloningsvergelijking.

Gerelateerde artikelen