Credit Yard overgenomen door Cannock Chase

Cannock Chase, onderdeel van DAS, heeft per 12 mei 2014 het overgrote deel van de activiteiten van Credit Yard / Inkasso-Unie (hierna Credit Yard) overgenomen. Dit is gebeurd naar aanleiding van het uitgesproken faillissement van Credit Yard op 16 april 2014.

Dankzij de overname van het leeuwendeel van de activiteiten zal de dienstverlening aan de klanten van Credit Yard grotendeels gecontinueerd blijven. Inmiddels hebben een aantal medewerkers van Credit Yard de overstap gemaakt naar Cannock Chase. Met andere medewerkers worden nog gesprekken gevoerd. 
Geurt te Biesebeek, curator inzake het faillissement Credit Yard: “Ik meen dat in Cannock Chase/DAS een solide partner gevonden is om de activiteiten van Credit Yard over te nemen. De afgelopen dagen is intensief overleg gevoerd met een afvaardiging van Cannock Chase over de vraag of en op welke wijze zij de gevolgen van het faillissement voor de opdrachtgevers van Credit Yard kan beperken door het overnemen van activiteiten. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de aanpak.”
De financiële positie van Cannock Chase/DAS biedt voormalige klanten van Credit Yard zekerheid. Nieuwe incassozaken worden ondertussen al aangeleverd bij Cannock Chase. John van Veen, algemeen directeur Cannock Chase:
“Wij stellen alles in werking om de overname van activiteiten zo snel en geruisloos mogelijk te laten plaatsvinden en om de belangen van de opdrachtgevers van Credit Yard veilig te stellen. Bij het ontstaan van een mogelijk tekort op de derdengeldenrekening, staat Cannock Chase tot een bepaald maximum bedrag garant voor dossiers die nog in de minnelijke fase verkeren. Aan deze garantstelling zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Op dit moment worden alle opdrachtgevers door Cannock Chase benaderd.”

Gerelateerde artikelen