CPB: nieuwe coronasteun maakt bedrijven lui

CPB: nieuwe coronasteun maakt bedrijven lui
Bedrijven weten nu wel wat te doen bij nieuwe problemen.

Vanuit economische perspectief is het onverstandig om bij nieuwe coronaproblemen direct weer met steunpakketten vanuit de overheid te komen. Eventuele nieuwe problemen kunnen het beste opgevangen worden via de normale regelingen en vangnetten.

Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse over het coronabeleid van de overheid. Per 1 april worden coronasteunmaatregelen voor bedrijven en personeel gestopt. Volgens het CPB zijn de gevolgen van de pandemie op de economie in de afgelopen twee jaar “relatief beperkt” gebleven. Ook omdat de economie tegen een stootje leek te kunnen.

Het CPB wijst erop dat veel bedrijven nu wel weten wat ze kunnen verwachten bij een nieuwe besmettingsgolf, waarmee ze ook beter voorbereid zijn op eventuele problemen. Als vooraf al gezegd wordt dat bedrijven weer op steun kunnen rekenen, maakt ze dat mogelijk wat lui met het doen van aanpassingen, zoals goede afspraken maken met toeleveranciers en afnemers over risico’s of aanpassingen in het verdienmodel.

Door overheidssteun vooraf al in het vooruitzicht te stellen bestaat ook het risico dat werknemers er minder moeite voor doen om van baan te wisselen, aldus de analyse.

Het CPB benadrukt dat wanneer het echt niet anders kan, de overheid alsnog zou kunnen bijspringen met gerichte steunmaatregelen. Dat zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn als er een nieuwe ernstige variant van het virus opduikt en het land weer grotendeels op slot moet.

Nu de economie weer open is, zullen veel bedrijven weer moeten wennen aan de nieuwe situatie. Dit brengt volgens het CPB ook spanningen met zich mee. Volgens het planbureau zou de overheid de overgang naar het nieuwe normaal kunnen ondersteunen met regelingen rondom schuldsaneringen voor levensvatbare bedrijven. Verder ligt er een opgave op het gebied van omscholing en andere begeleiding naar werk voor werknemers die bijvoorbeeld in bepaalde beroepen overbodig zijn of dreigen te worden.

(ANP)