CPB: Nederlandse economie groeit dit jaar met 2,2 procent

In een nieuwe raming gaat het CPB uit van 2,2% groei dit jaar, waar de verwachting eind 2020 nog 2,8% was.

Daarbij moet worden aangetekend dat destijds rekening werd gehouden met een grotere dip in 2020. Voor volgend jaar wordt een groei van 3,5 procent verwacht.Volgens het CPB is het economisch herstel in zicht, maar werken de gevolgen van de coronacrisis nog door. In de basisraming gaat het CPB ervan uit dat in Nederland en andere Europese landen de vaccinatiegraad geleidelijk oploopt en beperkingen kunnen worden afgeschaald.

De werkloosheid, die mede door de ruime steunmaatregelen “tot nu toe opvallend laag is gebleven”, stijgt tot 5 procent om daarna in de loop van volgend jaar af te nemen tot 4,5 procent.

Volgens CPB-directeur Peter Hasekamp laat de economie veerkracht zien. “Ondanks de lockdown die specifieke sectoren zwaar treft, doet de economie als geheel het juist relatief goed”, zegt hij in een toelichting. “Herstel is in zicht, maar ook als straks het virus onder controle is, werken de economische gevolgen van de crisis nog door.”

Volgens Hasekamp moet het steunbeleid dan snel worden afgebouwd en plaatsmaken voor beleid gericht op herstel. “We verwachten dat sommige bedrijven het alsnog niet zullen redden en dat de werkloosheid tijdelijk zal oplopen. Dat is in zekere zin onvermijdelijk. De economie moet zich ook weer kunnen aanpassen”, benadrukt hij.

Het overheidstekort piekt volgens het CPB dit jaar op bijna 6 procent van het bruto binnenlands product en neemt vervolgens af. Dat komt enerzijds door het aflopen van steunmaatregelen en anderzijds door de groei van belastinginkomsten. Volgend jaar is het tekort naar verwachting 1,7 procent van het bbp. De schuldquote neemt hierdoor volgend jaar al af, tot 57 procent van het bbp, waarmee deze onder de Europese norm van 60 procent blijft.

Naast de nieuwe ramingen kwam het CPB ook met een actualisatie van de middellangetermijnverkenning. Deze biedt een doorkijk naar de periode 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. De economische groei komt in de periode uit op 2 procent per jaar. Daarbij loopt het overheidstekort, op basis van ongewijzigd beleid, terug tot 1 procent van het bbp in 2025.

Gerelateerde artikelen