Coronasteun? Dan geen bonus

Institutionele beleggers verwachten lagere bestuurderssalarissen en geen bonussen bij coronasteun.

Bestuurders moeten de ‘pijn’ van de huidige coronacrisis voelen als hun onderneming zich gedwongen ziet overheidssteun aan te vragen, werknemers te ontslaan of het dividend over boekjaar 2020 te verlagen. Institutionele beleggers verwachten dat de raden van commissarissen dan tijdelijk de bestuurderssalarissen verlagen of de bonussen schrappen. Deze ingrepen moeten zichtbaar zijn in de beloningsverslagen die aan de 2021-aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) ter stemming worden voorgelegd.

Dit schrijft Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers, in een brief aan de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In deze zogenoemde speerpuntenbrief voor het AVA-seizoen 2021 zijn de onderwerpen opgenomen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers bij de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de aanloop naar de AVA’s van 2021 in dialogen aan de orde zullen stellen.

Naast de bestuurdersbeloningen ten tijde van de coronacrisis vragen de institutionele beleggers ook aandacht voor betere rapportages over de impact van klimaatverandering op de onderneming. Eumedion verwacht van de beursgenoteerde ondernemingen dat zij hun klimaatrapportages zoveel mogelijk afstemmen op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD) en van de Europese Commissie. Eumedion roept de ondernemingen verder op om ambitieuze reductiedoelstellingen te formuleren ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen en om over de voortgang hieromtrent helder te rapporteren. Voorts moedigt Eumedion de ondernemingen aan om een deadline te stellen om als bedrijf geheel ‘klimaatneutraal’ te opereren.

(bron: ANP; foto: Min An, Pexels)

Gerelateerde artikelen