Coronamaatregelen zitten Duitse economie dwars

Verwachte banengroei mondt uit in meer werkloosheid door lockdowns.

Het aantal werklozen in Duitsland is in april toegenomen, meldt de Duitse overheid. Per saldo kwamen er negenduizend werkzoekenden bij en dat was onverwacht. In doorsnee hadden economen op een afname met zo’n tienduizend mensen gerekend. In totaal zitten een kleine 2,8 miljoen Duitsers zonder baan, waarmee de werkloosheid op zes procent blijft staan.

De onverwachte toename van het aantal werklozen lijkt erop te wijzen dat de grootste economie van Europa last heeft van de strenge coronamaatregelen. Na ruim zes maanden van lockdowns is het einde nog niet in zicht, want onlangs trok Berlijn de touwtjes nog eens aan. De meeste winkels, restaurants, fitnesscentra en culturele instellingen zijn al sinds half november gesloten.

De Duitse overheid steunt het bedrijfsleven wel met subsidieregelingen. Zo zijn er ongeveer 2,7 miljoen werknemers die deels of volledig thuis zitten terwijl hun salaris grotendeels doorbetaald worden.

(ANP)