Corona-impact moet toegelicht worden

NBA wil dat banken in halfjaarbericht 2020 de effecten van corona veel uitvoeriger toelichten.

De halfjaarberichten van banken over de eerste helft van 2020 vragen door de coronacrisis om een uitvoeriger toelichting dan gebruikelijk. Dat stelt de Sector Commissie Banken (SCB) van de beroepsorganisatie voor accountants NBA in een publicatie (pdf). De SCB wijst op verslaggevingsstandaard IAS 34 'Interim Financial Reporting', die voorschrijft dat banken een uitvoeriger toelichting bij de halfjaarcijfers moeten geven als zich sinds de presentatie van de laatste jaarcijfers significante wijzigingen hebben voorgedaan. De ernst en omvang van de coronacrisis werd pas zichtbaar medio maart, toen de meeste banken hun jaarcijfers over 2019 al hadden gepubliceerd.

Voor een goed inzicht in de impact van de coronacrisis op het risicoprofiel is het belangrijk dat banken in hun halfjaarbericht uitvoerige specificaties opnemen van hun leningenportefeuille naar type tegenpartij en sectoren, zo benadrukt de sectorcommissie. Ook moeten banken in hun halfjaarberichten veel aandacht geven aan de mate waarin de aan klanten verleende corona-betaalpauzes zijn toegekend en hoe daarmee via een voorziening rekening is gehouden.

Het schokeffect van de coronacrisis op de economie is daarnaast een belangrijk aspect bij de bepaling van de voorziening voor te verwachten toekomstige kredietverliezen per 30 juni 2020. De SCB verwijst naar de verwachtingen die De Nederlandsche Bank in juni heeft gepubliceerd over de economische vooruitzichten, waarbij DNB uitgaat van een basis, mild en zwaar scenario. Daarbij wijst DNB op de inherente significante onzekerheden bij die ramingen.

(bron: NBA)

Gerelateerde artikelen