Contracten in de uitverkoop

Interessante prijsafspraken kunnen nu worden gemaakt vanwege het voordeel door vraaguitval en valutaschommelingen, maar dit vraagt wel om een sterke maag. Zielemans geeft daarom de volgende tips: houdt bij het opstellen van de business case en het contract rekening met valutaschommelingen, inflatiecorrecties en verhoogde risicopremies in verband met recente aanslagen in onder andere India.

Het risico profiel kan verder verlaagd worden door te kiezen voor kleinere opdrachten en een beperkte looptijd van het contract. Besteed verder voldoende tijd aan het uitkiezen van een geschikte leverancier en een exit strategie voor het geval de leverancier failliet gaat of wordt overgenomen in het kader van de te verwachte consolidatie onder leveranciers. Behoedt u verder voor het volledig uitknijpen van de leverancier, want ook nu geldt: je krijgt waarvoor je betaalt.

Gerelateerde artikelen