Start consultatie over implementatie duurzaamheidsrapportage

Plicht voor grote vennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen.

De overheid is deze week gestart met de consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. Deze richtlijn gaat over duurzaamheidsrapportering door ondernemingen en is gebaseerd op de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD. Reageren kan tot en met 18 december.

  • duurzaamheidsrapportage wordt verplicht voor vennootschappen, banken en verzekeraars
  • de rapportage vloeit voort uit de invoering van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD
  • buitenlandse vennootschappen moeten een apart duurzaamheidsverslag publiceren
  • de consultatie loopt tot en met 18 december

Het implementatiebesluit verplicht beursvennootschappen, alle andere grote vennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen tot het opstellen van een duurzaamheidsrapportering. Micro-vennootschappen zijn uitgesloten van de verplichting.

Vennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen die aan het hoofd staan van een grote groep moeten een geconsolideerde duurzaamheidsrapportering opstellen.


FM.nl houdt 24/7 biedt dagelijks makkelijk leesbare en overzichtelijke artikelen over de financiële kant van het nationale bedrijfsleven.

Weinig tijd? Geen zorgen: door u in te schrijven op de nieuwsbrief ontvang u 3 x per week (rond het middaguur) een selectie van de de belangrijkste artikelen, een overzicht van inspirerende finance events (met netwerk) en de meest relevante trainingen en exclusieve opleidingen. Klik hier voor het aanmelden binnen 60 seconden.  


Verder moeten grote of beursgenoteerde dochtervennootschappen en bijkantoren met een netto-omzet van meer dan 40 miljoen, waarvan de uiteindelijke moedermaatschappij buiten de Europese Unie is gevestigd en een netto-omzet heeft van meer dan 150 miljoen euro, een apart duurzaamheidsverslag publiceren. Daarin moet informatie staan over specifieke onderdelen uit de bredere rapportering. Die informatie moet betrekking hebben op de hele groep van de moedermaatschappij.

De CSRD wordt ook geïmplementeerd via een wetsvoorstel van de minister van Financiën, dat onder meer de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet op het accountantsberoep en het Burgerlijk Wetboek wijzigt. Over dat wetsvoorstel heeft al een publieke consultatie plaatsgevonden.

Alle ins en outs en de toepassing van de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive in twee dagen. De leergang CSRD bestaat uit de essentiële cursussen CSRD Essentials en CSRD Advanced. Na deze leergang draag je effectief bij aan de duurzaamheidsverslaggeving van jouw organisatie.

Bedrijven nog niet klaar voor verplichte duurzaamheidsrapportage