Consolidatie pensioenfondsen zorgt voor snellere daling kosten

Nog niet alle deelnemers profiteren van dalende kosten pensioenfondsen.

De kosten per deelnemer bij pensioenfondsen zijn de afgelopen vijf jaar sneller gedaald dan in het verleden, maar met name kleinere fondsen blijven relatief hoge kosten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ontwikkelingen in uitvoeringskosten van pensioenfondsen door adviesbureau Quint over de periode 2015-2019.

Zelf administreren blijkt over de hele linie gemiddeld goedkoper dan uitbesteden, hoewel slechts minder dan 13,5 procent van alle fondsen dit doet. Zelfadministrerende pensioenfondsen kennen de laagste kosten per deelnemer. Zeer opvallend is dat de claim van lage kosten door uitvoeringsinstanties en door leveranciers van IT-platformen niet consistent is terug te vinden bij de fondsen, terwijl diezelfde fondsen daar juist op sturen. De kosten van de verschillende fondsen lopen enorm uiteen, ook al maken ze gebruik van dezelfde uitvoerder of van dezelfde IT-platforms. “Hierbij is het opvallend dat kleine fondsen die met bepaalde platforms werken ook de hoogste kosten kennen”, zegt Arno IJmker, managing partner bij Quint. “Maar dit is dus niet eenduidig aan deze platforms toe te schrijven.”

Het lijkt aantrekkelijker om als klein fonds op te gaan in een groot fonds: de kosten per deelnemer gaan dan flink omlaag zonder dat je de sores hebt van het opzetten van een eigen administratie. IJmker: “Een pensioenfonds verliest wel zelfstandigheid daardoor en het ontvangende fonds lijkt te moeten accepteren dat haar gemiddelde kosten per deelnemer licht omhoog gaan, zo blijkt uit ons onderzoek. Alternatief is op te gaan in een Algemeen Pensioenfonds (APF). Daar liggen de kosten gemiddeld ook veel lager dan bij de Ondernemingspensioenfondsen (OPF’s).”

De gemiddelde kosten per deelnemer dalen nog steeds: bij 100 procent groei van een fonds, groeien de kosten nu met 60 procent. In eerdere onderzoeken* over de perioden 1992-2009 en 2002-2013 was dat respectievelijk 72 procent en 80 procent.

De sterkere daling is niet opmerkelijk, gezien de steeds verdere consolidatie van het aantal fondsen. De schaalvergroting die hieruit voortkomt zou moeten leiden tot een scherpere daling van kosten. Daarbij geholpen door de mogelijkheden die moderne IT-systemen bieden. Dat is ook de belofte van de nieuwkomers in de markt van pensioenuitvoeringsorganisaties.

“Pensioenfondsen zouden er goed aan doen de kosten per deelnemer in detail te analyseren om te zien waar zij besparingen kunnen bereiken”, zegt IJmker.  “Als die kosten vooral opgaan aan een excellente klantbediening zouden de deelnemers hogere kosten wellicht voor lief nemen. De onderhavige stelselwijziging biedt hét momentum voor pensioenfondsbestuurders om de (uitbesteding van) de dienstverlening en de kosten hiervan tegen het licht te houden.”