Compliance-kosten stijgen blijvend

Als direct gevolg van de huidige crisis hebben financiële instellingen te kampen met een groeiende hoeveelheid nieuwe en meer complexe regelgeving. Het kunnen voldoen aan deze wet- en regelgeving brengt veel kosten met zich mee.

Uit onderzoek van Deloitte onder 60 financiële instellingen blijkt dat maar liefste tweederde van de respondenten verwacht dat de regeldruk en daarmee de kosten alleen maar zullen toenemen. Ook uit de recente interviews voor Commissie De Wit blijkt een roep om nog meer wet- en regelgeving. Echter, veel organisaties dienen gedwongen door de huidige crisis juist stevig te snijden in de kosten, waaronder de compliancekosten.

“Financiële instellingen staan met aan de ene zijde de druk van kostenreductie en aan de andere zijde de toegenomen regeldruk, voor een grote uitdaging,” aldus Laurent Claassen, partner compliance services bij Deloitte. Er moet meer werk gedaan worden, met veel minder gespecialiseerde mensen, waardoor organisaties op termijn niet meer aan de complexe wet- en regelgeving kunnen voldoen.

“Het management onderschat de impact van het niet voldoen aan deze regelgeving nog in grote mate, vervolgt Claassen, partner compliance services bij Deloitte. Het is opvallend te noemen dat een groot deel van de respondenten niet direct kon aangeven hoe met de compliancekosten van hun organisatie was gesteld. Een teken dat de compliance kosten niet gestructureerd zijn, aldus Claassen, waardoor beheersing uitermate lastig is”

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat een overgroot deel van de respondenten (78%) aangeeft dat er geen grote compliance-incidenten hebben plaatsgevonden de laatste jaren. “Deze uitkomst is opmerkelijk”, aldus Claassen, “aangezien de financiële sector zich heeft gekenmerkt door een aantal grote schandalen. Neem bijvoorbeeld de woekerpolissen, bij uitstek een compliance-probleem. De problemen hadden echter nog groter kunnen zijn, of veelvuldiger voor kunnen komen als organisaties hun compliance-functie niet op orde zouden hebben.”, verklaart Claassen de positieve uitkomst.

Ten slotte bleek uit het onderzoek dat 43% van de financiële instellingen meer focus heeft gelegd op integriteit binnen de organisatie. Wel blijft het lastig voor organisaties om ook daadwerkelijk handen en voeten te geven aan het begrip integriteit. Men weet niet hoe de vaak ‘zachtere’ normen te verankeren in de dagelijkse processen. “Integriteit moet echt in de haarvaten van de financiële instellingen komen te zitten, eerder zal het vertrouwen in de sector niet volledig hersteld worden”.

Gerelateerde artikelen