Commissie legt recordboete op aan producenten van autoruiten

De Commissie heeft voor 1,3 miljard euro aan geldboeten opgelegd aan Asahi, Pilkington, Saint-Gobain en Soliver wegens overtreding van het kartelverbod. Dit zijn de hoogste geldboeten die de Commissie ooit in een kartelzaak heeft opgelegd, zowel voor een individuele onderneming (896.000.000 euro voor Saint Gobain) als voor het kartel in zijn geheel.

Asahi, Pilkington en Saint-Gobain zijn de drie belangrijkste ondernemingen in Europa. Tussen begin 1998 en begin 2003 overlegden deze ondernemingen in het kader van een reeks bijeenkomsten en andere ongeoorloofde contacten over richtprijzen, marktverdeling en toewijzing van afnemers.

De Belgische onderneming Soliver nam ook deel aan enkele van deze besprekingen. Op dat ogenblik hadden deze vier ondernemingen ongeveer 90% in handen van de Europese markt voor glas dat in nieuwe auto’s wordt gemonteerd en voor origineel vervangingsglas voor auto’s.

 

Anonieme tip
Nadat de Commissie door een anonieme bron was getipt, heeft zij op eigen initiatief het kartelonderzoek ingeleid. De Commissie heeft de geldboeten voor Saint-Gobain met 60% verhoogd, omdat bij deze onderneming sprake is van recidive.

Asahi verstrekte aanvullende gegevens die ertoe hebben bijgedragen de inbreuk aan het licht te brengen en zag haar geldboete in het kader van de clementieregeling met 50% verlaagd.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen