Commissie Frijns: Bonussen voor lange-termijndoelstellingen

Jean Frijns, voorzitter van de commissie Frijns, wil dat voor beloningen meer wordt gekeken naar de lange termijn. Volgens Frijns houdt 67 procent van de ondernemingen zich momenteel aan het beloningsbeleid van zijn Commissie, die zich de afgelopen jaren bezighoudt met toetsing van de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code presenteerde gisteren de aangepaste Code aan de belangenorganisaties die om de aanpassing hebben verzocht en aan de ministers van Financiën, Justitie en Economische Zaken.

Van het beloningssyssteem als zodanig moeten volgens Frijns goede incentives uitgaan. Er wordt nu nog te veel gekeken naar korte termijn successen en te weinig naar lange-termijndoelstellingen.

De commissie vindt dat variabele beloningen voor bestuurders, zoals bonussen, niet gebaseerd mogen zijn op prestaties op korte termijn, maar gebaseerd moeten zijn op prestaties op de lange termijn. Verder moet er een passende verhouding zijn tussen vast salaris en bonussen.

De zogenoemde claw-backclausule, waarbij de commissarissen bonussen kunnen terugvorderen vindt Frijns goed. Zijn commissie stelt tevens dat bestuurders van ondernemingen die geconfronteerd worden met aandeelhouders die een strategiewijziging eisen, tijd moeten krijgen om op dergelijk activisme te reageren.

Volgens de commissie moeten bestuurders na een strategiewijziging 180 dagen de tijd krijgen om ‘zorgvuldig alle belangen af te wegen’. Frijns: ‘Om die verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, moet er tijd zijn om adequaat te reageren.’

De nieuwe code voorziet ook in een sterkere rol voor commissarissen in het bedrijfsleven. Zij zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om eventueel op de rem te trappen als het gaat om beloningen van bestuurders. Ook zouden ze zich meer moeten laten horen in een overnameproces, vindt Frijns.

Hoe raden van commissarissen samengesteld zijn wat betreft het aantal vrouwen of qua leeftijdsopbouw, moeten bedrijven zelf weten. Wel moeten de bedrijven hun ambities uitspreken en concrete doelstellingen geven op deze vlakken, aldus Frijns.

Gerelateerde artikelen