Commentaar op exposure draft verzekeringscontracten van de IASB

Hans de Witt, IFRS insurance leader, Deloitte: "Voor financiële verslaggeving in de verzekeringssector is de exposure draft van de IASB een stap in de goede richting. Als de voorstellen worden aangenomen betekent dit meer consistentie en transparantie."

“De lappendeken aan verslaggevingspraktijken onder de huidige, interim IFRS standaard is met de invoer hiervan verleden tijd. De kapitaalmarkten hebben behoefte aan consistentie en transparantie, zodat rapportages van verzekeraars duidelijker worden en beter zijn te vergelijken. Bovendien kan het investeerders aansporen de blik meer op de verzekeringssector te richten.”

“Meer dan ooit zullen de voorgestelde wijzigingen gevolgen hebben voor financiële verslaggeving in de verzekeringssector. De verzekeraars zouden de exposure draft moeten gebruiken om het potentiële effect op hun ondernemingen te beoordelen, in het bijzonder hoe hun winstprofiel, gegevens, systemen en marktcommunicatie mogelijk aangepast moeten worden. Dit is de eerste stap in een lang invoeringsproces. De verzekeraars zullen dus nu actie dienen te ondernemen voor een probleemloze overgang. Ook zullen zij investeerders op de nieuwe rapportagegrondslag dienen voor te bereiden.”

Bron: Deloitte

Gerelateerde artikelen